Kraj Vysočina poskytne dotace na hospodaření v lesích

V pondělí 2. 9. 2019 zahájí Kraj Vysočina příjem žádostí o dotaci v rámci programu Hospodaření v lesích 2019 II.  Účelem podpory je snižování dopadů kalamit v lesích způsobených škůdci nebo klimatickými změnami a dotaci lze získat např. na výsadbu stromků či zřizování oplocenek. Podporu mohou získat majitelé lesů na území Kraje Vysočina nebo osoby, které v těchto lesích hospodaří. Jeden žadatel může získat max. 500 tis. Kč.

Alokace výzvy činí 50 mil. Kč. Žádosti o dotaci mohou zájemci podávat do konce září. Podrobné informace k výzvě jsou již nyní k dispozici na webu Kraje Vysočina ZDE.