Projekty Spolupráce

MAS Královská stezka v období 2007 – 2013 spolupracovala s několika českými i zahraničnímu místními akčními skupinami nejen na území ČR. S jejich pomocí zrealizovala sedm projektů, ať už v roli koordinační či partnerské MAS. Kromě toho realizovala MAS ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé projekt na vytvoření naučné stezky k památnému místu Jelení studánka.

V roce 2015 vznikla metodika “Přidaná hodnota projektů spolupráce” v rámci projektu MASky spolu. Jedná se o návodný dokument pro MAS, jak úspěšně realizovat projekty národní i mezinárodní spolupráce z různých evropských dotačních programů.

Cesty k tradicím

Stezka poznání

Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci

Cestující kinematograf

Národní pohádky a pověsti

Řeka Sázava

Love Food

MASkyspolu 

Jelení studánka