Stezka poznání

Projekt Stezka poznání (http://www.stezkapoznani.cz/) je projektem třech místních akčních skupin usilujících o rozvoj venkova v Kraji Vysočina. Jedná se o MAS Královská stezka o.p.s., Podhůří Železných hor o.p.s. a Společnost pro rozvoj Humpolecka o.s.

Předmětem projektu bylo vytvoření naučné stezky o délce cca 130 km, která propojuje území zmíněných MAS a vede z Chotěboře do Humpolce. Součástí naučné stezky jsou naučné tabule, směrové tabule a odpočívadla. V rámci projektu dále vznikly mapové podklady, podklady GPS pro průchod a průjezd naučné stezky na kole, www stránky, multimediální prezentace, propagační materiály a exkurze na zrealizovanou naučnou stezku.

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova v prioritní ose IV. Leader, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, záměr a) Realizace projektu národní spolupráce.

Celkové výdaje projektu činily 3 456 700,- Kč. Žadatelé získali na realizaci projektu 90% dotaci, která činila 3 111 030,- Kč. Zbývající náklady dofinancovali žadatelé ze svých vlastních zdrojů.

Realizace projektu probíhala v roce 2012.