Aktivní pohyb – cesta ke spolupráci

Projekt byl primárně zaměřen na propagaci aktivního stylu života, venkovské turistiky a atraktivizaci venkovského prostoru jako zajímavého místa pro život, a to konkrétně na území působnosti MAS v kraji Zlínském, na Vysočině a rovněž na Slovensku v Trenčianském kraji. Projekt byl dále zaměřen na propagaci místních turistických cílů, rurální turistické nabídky a služeb a v neposlední řadě také na podporu drobné venkovské ekonomiky.

Výstupy projektu:

– marketingové aktivity projektu (web, videa, propagační materiály …),
– infrastrukturální aktivity projektu (ActivePointy, rozcestníky,…),
– společenské aktivity projektu.

Více informací o projektu jsou k dispozici na webu http://aktivne-bez-hranic.cz/