Národní pohádky a pověsti

Projekt spolupráce byl realizován ve spolupráci 4 MAS: Místní akční skupina Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví o.p.s., Královská stezka o.p.s., Místní akční skupina Vršatec.

Cíle projektu

– Podpořit činnost stávajících spolků: vzděláváním, výměnou zkušeností, vytvořením příležitosti k prezentaci činnosti,
– vytvořit podmínky a zázemí pro vznik nových skupin amatérského divadla,
– umožnit osobnostní rozvoj aktivním lidem: rozvoj kreativity a fantazie, estetického cítění, výtvarných dovedností, pohybových a jazykových schopností,
– oživit kulturní tradice založené na národní a regionální slovesnosti,
– podpořit sounáležitost venkovského obyvatelstva,
– rozšířit nabídku kulturního vyžití v malých obcích,
– vytvořit tým lidí, kteří jsou schopni mediálně zaznamenávat a zpracovávat události v regionu.

V rámci projektu byly realizovány mediální workshopy, divadelní workshopy, výjezdová představení, zájezdy na partnerské scény, divadelní festival i akce pro veřejnost. Společné aktivity umožnily vzájemnou výměnu zkušeností a nové příležitosti k prezentaci vytvořených inscenací.

V rámci projektu byla pořízena také technika (kamera, zvuková aparatura, osvětlení, notebook, program na úpravu videí) a dále kostýmy, kapotovaný vozík (přívěs), loutkové divadlo, skládací pódium a kulisy.

Video z divadelního festivalu na Hradě v Ledči nad Sázavou

https://www.youtube.com/watch?v=5Dk3Z7sZZqo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=eTuisFAeIEk

Další videa z pořádaných akcí

https://www.youtube.com/watch?v=Lgj3XRY0xVc

https://www.youtube.com/watch?v=lGYvWTVtwj0