Jelení studánka

MAS Královská stezka ve spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Horní Krupé realizovala projekt na vytvoření naučné stezky k Jelení studánce. Stezka vede z Horní Krupé k Jelení studánce. Na naučné stezce vzniklo 5 naučných tabulí, dále byly instalovány směrovky, lavičky a lávky (mostky). Naučná stezka začíná od venkovské komunitní školy v Horní Krupé, vede kolem evangelického kostela a dále po polní cestě až do lesa. Stezku lemují naučné tabule a směrovky, které návštěvníkům ulehčují orientaci. Projekt byl realizován v rámci Grantového fondu ČSOB.

MAS Královská stezka prezentovala záměr vybudování naučné stezky na přednášce pro širokou veřejnost, která byla zároveň zaměřena i na plánování zahrady. Z návrhů zaznělo, o čem by měl pojednávat informační panel o obci Horní Krupá. Dále probíhala diskuse k náplni naučné tabule u venkovské komunitní školy a u kostela. Akce se celkově zúčastnilo 28 osob.

Plánování na kroužku

Plánování naučné stezky k Jelení studánce bylo částečně spojeno s komunitním plánováním ,,Školní louky” neboť bylo od počátku plánováno, že stezka bude vycházet od komunitní venkovské školy kolem školní louky. Na plánování byla pozvána paní Vlasta Hábová, zahradní architektka, která se podílí na plánování školní louky. Dětem byla ukázána provázanost života na zahradě s přírodou v extravilánu obce (louky, pole, meze, lesy). Programu přípravy se účastnilo 17 dětí.

Návrh na řešení prostoru od zahradního architekta

Návrh_od_zahradního architekta.pdf