Cestující kinematograf

Předmětem projektu spolupráce MAS Šipka a MAS Královská stezka je zvýšení možností kulturního vyžití a aktivního trávení volného času pro místní obyvatele i návštěvníky obou dotčených regionů. Společnými výstupy jsou letní kinovečery propagující obě zapojené MAS a jejich území ve vzájemné provázanosti.  V rámci projektu rovněž vznikl společný propagační videodokument. Díky spolupráci obou MAS došlo k oslovení širší veřejnosti a představení MAS nejen v rámci těch oblastí, ve kterých jednotlivé MAS působí, ale napříč oběma regiony. Projekt je také založen na vzájemném sdílení promítacích materiálů, společné přípravě a výměně zkušeností.

Propagační videodokument spolupracujících MAS je ke shlédnutí zde:

Informace o projektu

MAS Šipka ve spolupráci s MAS Královská stezka podala partnerský projekt na aktivní trávení volného času pro místní obyvatele regionů partnerských MAS. Společnými výstupy obou MAS jsou ,,letní kinovečery“, které  propagují obě zapojené MAS (jejich území a zrealizované projekty). Promítané filmy byly vybrány na základě hlasování na webových stránkách obou MAS.

Hlavním výstupem projektu místních akčních skupin je zvýšení povědomí obyvatel o území, ve kterém žijí. Navíc ,,Cestující kinematograf“ podpoří rozvoj společenského života v dotčených územích. Při pohledu do několika následujících let je předpokladem, že toto promítání zajistí bohatší kulturní život v obou zájmových partnerských regionech prostřednictvím vzniklé tradice venkovních promítání.

Projekt spolupráce má neopomenutelnou přidanou hodnotu především v navázané spolupráci obou MAS, při které dochází k výměně specifického know-how práce na veřejně prospěšných projektech ve specifickém demografickém prostředí Kraje Vysočina. Z této výměny zkušeností těží především Místní akční skupina Šipka, která není podpořenou organizací v rámci realizace Strategického plánu LEADER. Zároveň spoluprací dochází k úspoře a zkvalitnění jednotlivých promítacích akcí, jelikož organizace společně vybraly kvalitní promítací techniku, zorganizovaly společný výběr dodavatele, společně propagují projekt a společně pozvaly širokou veřejnost prostřednictvím plakátů, místních rozhlasů, regionálního rádia, facebookových událostí a takzvanou propagací Word of mouth.

Vybavení pořizované pro projekt spolupráce

V rámci projektu byla pořízena technika k promítání a zázemí letních ,,kinovečerů“, která je po ukončení promítacích akcích uskladněna u MAS a v případě zájmu je zapůjčena obcím zájmových území MAS k dalším promítáním.

MAS Šipka:

 • projektor
 •  zvuková aparatura včetně mixu
 •  sada bezdrátových mikrofonů, projekční plátno
 •  notebook k promítání
 •  stany 8m x 8m – 2ks, 3mx3m – 1ks včetně zástěn
 • pivní set – 16ks

MAS Královská stezka:

 • projektor
 • zvuková aparatura
 •  projekční plátno nafukovací
 •  stan 3mx3m – včetně zástěn
 • mobilní WC

Na zájmovém území každé MAS proběhlo 5 kinovečerů a dalších minimálně 25 v době udržitelnosti projektu.

Projekt Cestující kinematograf má pozitivní dopady na:

 • Kvalitu života místních obyvatel a návštěvníků regionů obou MAS v oblasti kulturního a volnočasového vyžití,
 • rozšíření možností aktivního trávení volného času,
 • zvýšení povědomí místních obyvatel nejen o regionu, ve kterém žijí, ale i o jiném, který se nachází v blízkosti,
 • zatraktivnění regionů pro návštěvníky,
 • zkvalitněná propagace spolupracujících regionů a MAS a jejich činnosti,
 • přínos pro všechny obce, ve kterých se projekce spolu s propagací bude konat.