Řeka Sázava – Řeky se mění

Projekt je založen na stávající spolupráci společnosti Posázaví o.p.s., Královská stezka o.p.s., Lípa pro venkov o.s. a Rakovnicko o.p.s. v oblasti aktivní turistiky (tradice pěší turistiky – trampingu, vodáctví na Berounce a Sázavě, síť cyklotras). Okolí řeky Sázavy a Berounky je příjemným místem pro trávení volných chvil a volnočasových aktivit. Projekt je zaměřen k usměrňování návštěvníků kolem řeky Sázavy a Berounky a k podpoře aktivní turistiky.

Cíle projektu

– Podpořit šetrný turistický ruch,

– zlepšit infrastrukturu kolem řek pro vodáky, pěšáky a cyklisty,

– rozvíjet aktivní, poznávací a zážitkovou turistiku,

– zvýšit návštěvnost v regionech MAS,

– výchovu a vzdělávání návštěvníků regionů.

Mapy k projektu

Mapy MAS při řekách

Řeka Sázava_projekt

Úseky_projektu

Řeka Sázava i Berounka měla v minulosti velký význam pro obyvatele v její blízkosti, zejména šlo o plavení dřeva, v současnosti mají velký význam pro rozvoj turistiky v regionu, vyhledávaná je zejména začínajícími a nezkušenými vodáky, skupinami dětí a mládeže. Jde o rizikovou cílovou skupinu, které je třeba poskytnout informace o chování na řece, zajistit pro ně bezpečnost na nebezpečných místech. Za účelem poskytnutí pomoci osobám v nebezpečí je zapotřebí vyškolit dobrovolníky, kteří budou schopni odpovídající první pomoc poskytnout. Současně je nezbytné zajistit součinnost jednotlivých opatření a činností prováděných a souvisejících s pobytem na řece – od zajištění záchrany přírody a čistoty řeky a jejího okolí (dobrovolnické vodácké čištění řeky Čistá Berounka a dobrovolnické vodácké čištění řeky Čistá Sázava), přes poskytování informací vodákům, zajištění bezpečnosti při plavbě aktivními prvky (bezpečnostní opatření na jezech, výuka základů vodáctví), dále zajištění pasivních prvků (bezpečnostní desatero pro vodáky) až po zviditelňování a publicitu řeky jako turistického cíle. Okolí řeky Sázavy a Berounky je příjemným místem pro trávení volných chvil a volnočasové aktivity. Místa v blízkosti řeky využívají nejen vodáci, při svých sjezdech řeky, ale i děti ke svým hrám, maminky ke klidným procházkám i starší spoluobčané. MAS by rády přispěly k tomu, že tato místa budou dále využívána a lidmi navštěvována. Chtějí se snažit o to, aby se místa postarala o příjemné prostředí pro vzájemné setkávání se. Je tedy v jejich zájmu, aby se snažily o zachování takových míst. Z průzkumu, který MAS zrealizovala, vyplynulo, že místní by se rádi podíleli na rozvoji infrastruktury, ze které by se dozvěděli více o místních zajímavostech nejen oni, ale především návštěvníci regionu (ať již vodáci nebo turisté).

Konkrétní výstupy v území MAS Královská stezka

– Obec Okrouhlice – cedule jez, cedule informativní, přístavní kolíky a rozcestník

– Město Světlá nad Sázavou – cedule informativní, rozcestník, cedule jez a přístavní kolíky

– Sluneční zátoka – cedule informativní a přístavní kolíky

– Ledeč nad Sázavou – cedule jez, cedule informativní, rozcestník a přístavní kolíky

– Chřenovice – cedule informativní, rozcestník a přístavní kolíky

– Havlíčkův Brod – cedule informativní

– Posázavské Kukátko aneb … řeka čaruje

– Banner roll-up – 1 ks

– Banner deska – 3 ks

– Magnetické bannery na auta – 2 ks

– Kniha o řece Sázavě

Spolupracující MAS (kontakty)

KMAS: Posázaví o.p.s., Bohuslava Zemanová, leader@posazavi.com

PMAS1: Královská stezka o.p.s., Gustav Charouzek, kralovska-stezka@centrum.cz

PMAS2: Lípa pro venkov o.s., Vanda Kubínová, vanda.kubinova@seznam.cz

PMAS3: Rakovnicko o.p.s., Radomír Dvořák, dvorak@krivoklatsko.cz

Měkké akce projektu

Voraři na Sázavě – Jednodenní akce určená pro širokou veřejnost byla uspořádána ke vzpomínce na téměř zapomenuté řemeslo, ale také na prostor, kde byli účastníci seznámeni s pravidly bezpečného a slušného chování na řece a s realizací celého projektu. Jednalo se o společný výstup, jelikož se na této akci podílely všechny spolupracující MAS.

Vodácký kurz – Kurz obsahoval základní prvky vodní záchrany. Cílem kurzu bylo zajistit základní znalosti osobám, které se budou věnovat aktivitám navazujícím na realizovaný projekt na řece Berounce – odborná asistence na akci Čistá řeka Berounka a Čistá řeka Sázava, organizace veřejných prezentací, vodáckých akcí a odborných exkurzí na řece Berounce ve vazbě na ochranu přírody a místní dědictví. Záměrem bylo také zvyšovat zájem o vodáctví u dětí a mládeže.