DOKUMENTY ORP SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

Statut

Jednací řád

Aktualizovaný Strategický rámec k 3.10.2018

Aktualizovaný Strategický rámec k 12.6.2019

Komunikační plán

Organizační struktura

Plán evaluačních aktivit

Manuál pro práci Pracovních skupin

Aktualizovaná Analytická část MAP II

Aktualizovaná Implementační část MAP II

Sebehodnotící zpráva MAP II (1.9.2018 – 31.8.2019)

Akční plán 

Seznam místních lídrů je k dispozici po vyžádání u realizačního týmu MAP (kontakt: kralovska-stezka@centrum.cz).

Ostatní: 

Přehled IPS projektů

Vzdělávací materiály pro informatické myšlení (informatika, robotika, programování) – výstup PPUČ

Ochrana osobních údajů – zúčastnění aktéři