Výzvy PRV 2007 – 2013

MAS Královská stezka v rámci realizace Strategického plánu LEADER vyhlašovala výzvy pro předkládání žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova. Cílem programu bylo přispět k rozvoji venkovského prostoru na bázi trvale udržitelného rozvoje, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. MAS Královská stezka vyhlásila celkem 8 výzev v rámci těchto 11 Fichí: obnova a rozvoj obcí MAS KS, občanské vybavení a služby v MAS KS, kulturní dědictví v MAS KS, zemědělství v území MAS KS, diverzifikace činností zemědělských subjektů, les a infrastruktura v území MAS KS, les a hospodaření v MAS KS, podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu, vzdělávání pro venkov, turistika a poznávání v MAS KS, podnikání.

1. výzva PRV 2007 – 2013

Historicky první výzva MAS v programu PRV byla vyhlášena v srpnu roku 2009 a byla zaměřena na 4 fiche (Obnova a rozvoj obcí MAS KS, Občanské vybavení a služby v MAS KS, Zemědělství v území MAS KS, Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu). V rámci výzvy bylo podpořeno všech 20 podaných žádostí o dotaci. Fiche 1 - Obnova...

Read more ...

2. výzva PRV 2007 – 2013

Druhá výzva MAS v programu PRV byla vyhlášena na jaře roku 2010, příjem žádostí o dotaci probíhal od dubna do května a v rámci výzvy uspělo všech pět podaných žádostí (Obec Radostín, Obec Vepříkov, Obec Rybníček, Obec Horní Krupá, Obec Olešná). Byly vyhlášené následující fiche: Obnova a rozvoj obcí MAS KS, Občanské vybavení a služby v MAS KS, Zemědělství v území MAS...

Read more ...

3. výzva PRV 2007 – 2013

V létě 2010 byla vyhlášena další výzva k předkládání žádostí o dotaci, a to celkem ve 4 fichích (Obnova a rozvoj obcí MAS KS, Občanské vybavení a služby v MAS KS, Kulturní dědictví v MAS KS, Les a hospodaření v MAS KS). Alokace výzvy činila 4 437 415 Kč a k podpoře bylo vybráno všech 16 podaných projektů. Schválené...

Read more ...

4. výzva PRV 2007 – 2013

Čtvrtá výzva MAS v programu PRV byla vyhlášena v dubnu roku 2011, příjem žádostí na MAS probíhal od 26. dubna do 12. května. Výzva byla zaměřena na fiche Občanské vybavení a služby v MAS KS a Zemědělství v území MAS KS. V rámci výzvy bylo k podpoře vybráno 13 žádostí v celkové výši 4,3 mil. Kč....

Read more ...

5. výzva PRV 2007 – 2013

V pořadí již 5. výzva MAS v Programu rozvoje venkova byla zveřejněna v dubnu 2012. Zájemci o dotaci mohli předkládat žádosti o podporu v celkem 5 fichích a v rámci výzvy bylo přijato 9 projektů v celkové hodnotě přesahující 2 mil. Kč. Mezi podpořené subjekty patřilo např. SDH Bačkov, obec Kámen či obec Prosíčka. Zveřejnění...

Read more ...

6. výzva PRV 2007 – 2013

Ke konci roku 2012 vyhlásila MAS Královská stezka další výzvu PRV, tentokrát v rekordních 7 fichích. Celkem bylo vybráno k podpoře 9 žádostí o dotaci, mezi které patřil např. projekt výměny střešní krytiny na budově ZŠ Dolní Krupá, rekonstrukce hasičské zbrojnice v městysu Uhelná Příbram nebo instalace zavlažovacího systému fotbalového hřiště v Rozsochatci.   Zveřejnění...

Read more ...

7. výzva PRV 2007 – 2013

Sedmá výzva MAS v programu PRV byla vyhlášena v březnu roku 2013 a byla zaměřena na 3 fiche (Občanské vybavení a služby v MAS KS, Kulturní dědictví v MAS KS, Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu). V rámci výzvy bylo podpořeno 12 projektů ve výši 2,6 mil. Kč. Mezi podpořené žadatele patří např. SDH Habry (projekt vybavení hasičské...

Read more ...

8. výzva PRV 2007 – 2013

Poslední výzva MAS v Programu rozvoje venkova v programovém období 2007 - 2013  byla vyhlášena v lednu 2014 a žádosti o podporu byly přijímány v únoru. Žadatelé mohli předkládat své žádosti do fiche Občanské vybavení a služby v MAS KS. V rámci osmé výzvy byla přijat a podpořen pouze jeden projekt, a to pořízení mobilního pódia...

Read more ...