3. výzva PRV 2007 – 2013

V létě 2010 byla vyhlášena další výzva k předkládání žádostí o dotaci, a to celkem ve 4 fichích (Obnova a rozvoj obcí MAS KS, Občanské vybavení a služby v MAS KS, Kulturní dědictví v MAS KS, Les a hospodaření v MAS KS). Alokace výzvy činila 4 437 415 Kč a k podpoře bylo vybráno všech 16 podaných projektů.

Schválené žádosti k 17.2.2011 od SZIF najdete pod tímto odkazem (str. 5):

CmDocument

Seznam_projektů_SZIF

Tabulky_3_výzva

Vybrané_projekty_MAS_II

Vybrané a nevybrané projekty – 3.výzva

Podrobné informace k 3. výzvě naleznete v přiložených dokumentech.

Výzva_3

Fiche1_-_výzva_3

Fiche2_-_výzva_3

Fiche_3_Kultura_výzva_3

Fiche_7_Stroje_Les_3_výzva

Příloha_9

Žádost_o_dotaci_3_výzva_MAS

Čestné_prohlášení_B_I.1.2.

Čestné_prohlášení_B_III.2.1.

Čestné_prohlášení_B_III.2.2.

P_stavební_povolení

Hodnocení 3. Výzvy – formuláře:

Hodnocení Fiche 1

Hodnocení_Fiche_1_3Výzva

Hodnocení Fiche 2

Hodnocení_Fiche_2_3Výzva

Hodnocení Fiche 3

Hodnocení_Fiche_3_3Výzva

Hodnocení Fiche 7

Hodnocení_Fiche_7_3Výzva