8. výzva PRV 2007 – 2013

Seznam vybraných žádostí MAS – Seznam_vybrané_žádosti_8

Seznam přijatých žádostí na MAS – Přijaté žádosti_na_MAS

Pozvánka na zasedání Výběrové komise – Pozvánka_na_VK

Dokumentace:

Žádost o dotaci – Žádost_o_dotaci

Preferenční kritéria – Preferenční_kritéria_8

Výzva text v PDF – 8._Výzva_TEXT

Fiche vypsané v VIII. výzvě:

Občanské vybavení a služby v MAS KS – Fiche 2

Metodika_Fiche_18. kolo.pdf

Pravidla_20._kolo.pdf

Schválená VIII. výzva

Směrnice_č._1_Výzva

Směrnice_č._2_Příjem_žádostí,_archivace,_bodování_a_informování_

Hodnocení Fiche:

Hodnocení Fiche 2 – Občanské vybavení a služby v MAS KS

Žadatel nebo osoba pověřená ověřenou plnou mocí předá osobně 2 paré = vyhotovení (CD s žádostí o dotaci ve formátu pdf. + přílohy) v kanceláři MAS Královská stezka o.p.s. na adrese Habry 66, 582 81 Habry (MěÚ v Habry, 2. Patro), doporučujeme po předchozím sjednání termínu na telefonu 774 489 322774 489 322  (pan Charouzek).

Kontaktní osoby pro konzultace projektů:

Mgr. Gustav Charouzek, ředitel MAS Královská stezka, mobil 774 489 322774 489 322 

e-mail: kralovska-stezka@centrum.cz