1. výzva PRV 2007 – 2013

Historicky první výzva MAS v programu PRV byla vyhlášena v srpnu roku 2009 a byla zaměřena na 4 fiche (Obnova a rozvoj obcí MAS KS, Občanské vybavení a služby v MAS KS, Zemědělství v území MAS KS, Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu). V rámci výzvy bylo podpořeno všech 20 podaných žádostí o dotaci.

Fiche 1 – Obnova a rozvoj obcí MAS KS

Hlavní opatření Obnova a rozvoj vesnic

Vedlejší opatření Podpora cestovního ruchu 

Vedlejší opatření Neproduktivní investice v lesích

Fiche 2 – Občanské vybavení a služby v MAS KS

Hlavní opatření Občanské vybavení a služby v MAS KS

Fiche 4 – Zemědělství v území MAS KS

Hlavní opatření Modernizace zemědělských podniků

Vedlejší opatření Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Fiche 8 – Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu

Hlavní opatření Podpora cestovního ruchu

Vedlejší opatření Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Konzultace pro žadatele: 1. 7. – 4. 9. 2009, kancelář  Habry

Příjem žádostí: 13. 8. – 8. 9. 2009

Kontrola žádostí MAS: srpen, září 2009

Výběr projektů Výběrovou komisí MAS: září 2009

Registrace žádostí na RO SZIF: 6. 10. – 26. 10. 2009

Kontrola žádostí RO SZIF: říjen 2009 – leden 2010

Podpis Dohody na RO SZIF: cca od února 2010

Hodnocení_projektu_Fiche_1

Hodnocení_projektu_Fiche_2

Hodnocení_projektu_Fiche_4

Hodnocení_projektu_Fiche_8

Odevzdané_projekty_Výzva_.1

Výběrova_komise_schválila_jednoznačně_všechny_odevzdané_projekty

Výzva_1_text

Zasedání_hodnotitelské_komise_MAS_Královská_stezka

Žádost_o_dotaci