5. výzva PRV 2007 – 2013

V pořadí již 5. výzva MAS v Programu rozvoje venkova byla zveřejněna v dubnu 2012. Zájemci o dotaci mohli předkládat žádosti o podporu v celkem 5 fichích a v rámci výzvy bylo přijato 9 projektů v celkové hodnotě přesahující 2 mil. Kč. Mezi podpořené subjekty patřilo např. SDH Bačkov, obec Kámen či obec Prosíčka.

Zveřejnění výzvy: 2.4.2012

Konzultace pro žadatele: 1.4. – 30.4.2012  

Příjem žádostí do 5. výzvy: 30.4. – 9.5.2012

Termín školení žadatelů: 17.4.2012 v Habrech od 16:30

Kontrola Žádostí MAS: květen 2012

Výběr projektů Výběrovou komisí MAS: 17.5.2012

Registrace Žádostí na RO SZIF: červen 2012

Kontrola Žádostí na RO SZIF: červenec, srpen 2012

Podpis Dohody na RO SZIF: říjen, listopad 2012

Zahájení realizace projektů: nejdříve od data registrování Žádosti na RO SZIF – cca v září, říjnu 2012

Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci 5. výzvy MAS Královská stezka: Vybrané a nevybrané_žádosti_MAS (word), Vybrané_a nevybrané_žádosti_MAS (pdf)

Bodování projektů v jednotlivých preferenčních kritériích stanovených MAS a povinných: Body_za_preferenční_kriteria

Celkový souhrn bodovaných projektů: Body – celkové řazení

Seznam přijatých Žádostí o dotaci:

V doc Tabulka_přijatých projektů V. výzvy a PDF Přijaté_projekty_MAS 5 výzva_PDF

Dokumentace:

Žádost o dotaci – Žádost_o_dotaci

 Výzva – text doc a v PDF Výzva_v_PDF

Prezentace k 5. výzvě – Prezentace_5_výzva

Fiche vypsané v 5. výzvě:

Fiche_2-2012 Občanské vybavení a služby v MAS KS

Fiche_3-2012 Kulturní dědictví v MAS KS

Fiche_4-2012 Zemědělství v území MAS KS

Fiche_8-2012 Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu

Fiche_11-2012 Zakládání a rozvoj nových podniků v MAS KS

Dokumenty vztahující se k Výzvě:

Metodika_Fiche_16._kolo.pdf

Pravidla_16._kolo.pdf

Hlášení_o_změnách.pdf

Schválená V. výzva

Hodnocení Fiche:

Hodnocení_Fiche_2.doc

Hodnocení_Fiche_3.doc

Hodnocení_Fiche_4.doc

Hodnocení_Fiche_8.doc

Hodnocení_Fiche_11.doc