6. výzva PRV 2007 – 2013

Ke konci roku 2012 vyhlásila MAS Královská stezka další výzvu PRV, tentokrát v rekordních 7 fichích. Celkem bylo vybráno k podpoře 9 žádostí o dotaci, mezi které patřil např. projekt výměny střešní krytiny na budově ZŠ Dolní Krupá, rekonstrukce hasičské zbrojnice v městysu Uhelná Příbram nebo instalace zavlažovacího systému fotbalového hřiště v Rozsochatci.

 

Zveřejnění výzvy: 11.12.2012

Konzultace pro žadatele: 11.12.2012 – 4.1.2013

Příjem žádostí do VI. výzvy: 7.1.2013 – 11.1.2013 (od 8:00 do 16:00 hodin, 11.1.2013 do 10:00 hodin)

Termín školení žadatelů: 19.11.2012 ve Vilémovicích, od 15:30 hodin a v Habrech 3.12.2012 od 15:00 hodin

Kontrola Žádostí MAS: leden 2013

Výběr projektů Výběrovou komisí MAS: 4.2.2013 v zasedací místnosti v Habrech od 14:30 hodin

Registrace Žádostí na RO SZIF: březen 2013

Kontrola Žádostí na RO SZIF: duben – červen 2013

Podpis Dohody na RO SZIF: cca od července 2013

Zahájení realizace projektů: nejdříve od data registrování Žádosti na RO SZIF

Kolo příjmu žádostí: 18. kolo

Přijaté žádosti do VI. výzvy MAS Královská stezka o.p.s.: Tabulka_s_přijatými_projekty_VI._výzvy

Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci VI. výzvy MAS Královská stezka: Seznam_vybraných_a nevybraných__žádostí.pdf a souhrn přidělených bodů za jednotlivá preferenční kritéria všech žádostí: Preferenční_kritéria

Pozvánka na zasedání Výběrové komise – Pozvánka_na_VK_4.2.2013

Pozvánka_na_VK_4.2.2013 v pdf.

Rozpis pořadí veřejných obhajob – Rozpis_veřejných_obhajob

Žádost o dotaci – Zadost_o_dotaci_412_20121211_100325.PDF 

Výzva text v PDF – 6._Výzva_Text

Prezentace k VI. výzvě – Školení_pro_žadatele_VI

Fiche vypsané v VI. výzvě:

 Obnova a rozvoj obcí MAS KS – Fiche 1

 Občanské vybavení a služby v MAS KS – Fiche 2

 Kulturní dědictví v MAS KS – Fiche 3

 Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu – Fiche 8

 Vzdělávání pro venkov – Fiche 9

 Turistika a poznávání v MAS KS – Fiche 10

 Zakládání a rozvoj nových podniků v MAS KS – Fiche 11

Dokumenty vztahující se k Výzvě:

Metodika_Fiche_18. kolo.pdf

Pravidla_18._kolo.pdf

Hlášení_o_změnách.pdf

Schválená VI. výzva

Směrnice_č._1_Výzva

Směrnice_č._2_Příjem_žádostí,_archivace,_bodování_a_informování_

Hodnocení Fiche:

Hodnocení Fiche 1 – Obnova a rozvoj obcí MAS KS

Hodnocení Fiche 2 – Občanské vybavení a služby v MAS KS

Hodnocení Fiche 3 – Kulturní dědictví v MAS KS

Hodnocení Fiche 8 – Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu

Hodnocení Fiche 9 – Vzdělávání pro venkov

Hodnocení Fiche 10 – Turistika a poznávání v MAS KS

Hodnocení Fiche 11 – Zakládání a rozvoj nových podniků v MAS KS

Kontaktní osoby pro konzultace projektů:

Mgr. Gustav Charouzek, ředitel MAS Královská stezka, mobil 774 489 322

e-mail: kralovska-stezka@centrum.cz

Karolína Ortová, administrativní pracovník MAS Královská stezka, mobil 774 709 322

e-mail: kralovska-stezka@centrum.cz