7. výzva PRV 2007 – 2013

 

Zveřejnění výzvy: 28.3.2013

Konzultace pro žadatele: 28.3.2013 – 14.4.2013

Příjem žádostí do VI. výzvy: 15.4.2013 (od 8:00 do 15:00 hodin) až 19.4.2013 (od 8:00 do 17:00 hodin)

Termín školení žadatelů: 8.4.2013 v zasedací místnosti v Habrech od 13:00 hodin

Kontrola Žádostí MAS: duben 2013

Výběr projektů Výběrovou komisí MAS: 7.5.2013 v zasedací místnosti v Habrech od 15:00 hodin

Registrace Žádostí na RO SZIF: červen 2013

Kontrola Žádostí na RO SZIF: červenec – srpen 2013

Podpis Dohody na RO SZIF: cca od října 2013

Zahájení realizace projektů: nejdříve od data registrování Žádosti na RO SZIF

Kolo příjmu žádostí: 19. kolo

Seznam vybraných žádostí MAS – Seznam_vybraných_žádostí.pdf

Preferenční kritéria za jednotlivé projekty – Preferenční_kritéria_-_VII

Pořadí veřejných obhajob při zasedání Výběrové komise – Rozpis

Seznam přijatých žádostí na MAS – Přijaté žádosti.pdf

Pozvánka na zasedání Výběrové komise – pozvánka.docx   pozvánka.pdf

Dokumentace:

Žádost o dotaci – Žádost_o_dotaci.pdf

Výzva text v PDF – 7._Výzva_TEXT

Fiche vypsané v VII. výzvě:

 Občanské vybavení a služby v MAS KS – Fiche 2

 Kulturní dědictví v MAS KS – Fiche 3

 Podpora a rozvoj služeb v cestovním ruchu – Fiche 8

Metodika_Fiche_18. kolo.pdf

Pravidla_18._kolo.pdf

Hlášení_o_změnách.pdf

Schválená VII. výzva

Směrnice_č._1_Výzva

Směrnice_č._2_Příjem_žádostí,_archivace,_bodování_a_informování_

Hodnocení Fiche:

Hodnocení Fiche 2 – Občanské vybavení a služby v MAS KS

Hodnocení Fiche 3 – Kulturní dědictví v MAS KS

Hodnocení_Fiche_8 – Podpora a rozvoj služeb v cestovním ruchu

Žadatel nebo osoba pověřená ověřenou plnou mocí předá osobně 2 paré = vyhotovení (CD s žádostí o dotaci ve formátu pdf. + přílohy) v kanceláři MAS Královská stezka o.p.s. na adrese Habry 66, 582 81 Habry (MěÚ v Habry, 2. Patro), doporučujeme po předchozím sjednání termínu na telefonu 774 489 322 (pan Charouzek) či na tel. 774 709 322 (slečna Ortová).

Kontaktní osoby pro konzultace projektů:

Mgr. Gustav Charouzek, ředitel MAS Královská stezka, mobil 774 489 322

e-mail: kralovska-stezka@centrum.cz

Karolína Ortová, administrativní pracovník MAS Královská stezka, mobil 774 709 322

e-mail: kralovska-stezka@centrum.cz

Finanční prostředky, které zbydou z jiných projektů budou automaticky použity do Fiche 2 – Občanské vybavení a služby v MAS KS.