MAS přijala tři projekty zaměřené na rozvoj sociálních služeb

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci 11. výzvy MAS IROP – Sociální služby II, jež byla určena organizacím poskytujícím sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Žádost o podporu podaly tři subjekty, a to Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, Město Havlíčkův Brod a Oblastní charita Havlíčkův Brod. Celkové způsobilé výdaje projektů dosahují výše 4 480 200 Kč. Podrobnější informace jsou k dispozici v Seznamu přijatých žádostí.

Projekty projdou v následujících dnech kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.