Královská stezka podala projekt na založení sociální kavárny

Královská stezka o.p.s. podala v rámci výzvy 8. výzvy MAS OPZ – Sociální podnikání I žádost o dotaci na založení kavárny ve městě Habry. Záměrem projektu je založení a provoz kavárny fungující na principech sociálního podnikání, která nabídne pracovní uplatnění osobám žijícím v Domově ve Zboží. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 4 567 000 Kč.

Projekt bude v následujících dnech hodnocen z hlediska splnění kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí, následně proběhne věcné hodnocení Výběrovou komisí a Programovým výborem MAS. O tom, zda bude projekt podpořen, finálně rozhodne Ministerstvo práce a sociálních věcí.