SPRSS Světlá nad Sázavou

 

Od listopadu 2017 do konce října 2019 realizuje MAS Královská stezka projekt plánování sociálních služeb pro území ORP Světlá nad Sázavou.

Cílem projektu je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb  podporujících sociální začleňování. Účelem projektu je vytvoření komplexního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) na území ORP Světlá nad Sázavou pro období 2019 – 2021 a následný akční plán na roky 2019 a 2020. Celý proces je podpořen systémovým vzděláváním členů realizačního týmu projektu.

MAS S realizuje tento projekt metodou komunitního plánování, tzn. se zapojením veřejnosti a všech hlavních aktérů v oblasti sociálních služeb na území regionu (zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb). V rámci projektu byly vytvořeny následující dvě pracovní skupiny sestávající z odborníků na danou oblast:

  • PS Senioři a duševní zdraví
  • PS Rozvoj ostatních sociálních služeb

Název projektu: Podpora procesu plánování sociálních služeb v ORP Světlá nad Sázavou

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006515

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Videonahrávky

Video se základními informacemi o projektu, ve kterém jsou shrnuty  dosavadní výstupy projektu, můžete zhlédnout ZDE.

Zápisy z jednání pracovních skupin

Zápis z jednání pracovních skupin – 25. 6. 2019:

Zápis ze 6. setkání pracovních skupin

Příloha zápisu – Akční plán

Příloha zápisu – strategická část SPRSS

Zápis z jednání pracovních skupin – 12. 2. 2019

Výstup z 5. pracovních skupin – návrh cílů a opatření

Zápis z 5. pracovní skupiny ROSS

Zápis z 5. pracovní skupiny senioři

Strategické cíle – opatření

Zápis z jednání pracovních skupin – 10. 12. 2018

Zápis ze 4. pracovní skupiny

Zápis z jednání pracovních skupin – 25. 9. 2018

Zápis z 3. pracovní skupiny ROSS

Výstupy z pracovní skupiny ROSS

Zápis z 3. pracovní skupiny senioři

Výstupy z pracovní skupiny senioři

Zápis z jednání pracovních skupin – 4. 6. 2018

Zápis_druhé_setkání_prac. skupiny 2_SNS

Zápis_druhé_setkání_prac. skupina_senioři_duševní_zdraví_SNS

Zápis z jednání pracovních skupin – 5. 2. 2018

Zápis první Řídící skupiny a pracovních skupin SNS

Dotazníky pro uživatele sociálních služeb

Dotazník_pro_uživatele_soc._služeb_Senioři_duševní_zdraví_SNS

Dotazník_pro_uživatele_soc._služeb_-_ZP_MP_rozvoj_ostatních_služeb_SNS

Jednací řády pracovních skupin

Organizační a jednací řád SNS