Řeky se mění

Řeky se mění

Projekt je založen na stávající spolupráci společnosti Posázaví o.p.s., Královská stezka o.p.s., Lípa pro venkov o.s. a Rakovnicko o.p.s. v oblasti aktivní turistiky (tradice pěší turistiky – trampingu, vodáctví na Berounce a Sázavě, síť cyklotras). Okolí řeky Sázavy a Berounky je příjemným místem pro trávení volných chvil a volnočasových aktivit. Projekt je zaměřen k usměrňování návštěvníků kolem řeky Sázavy a Berounky a k podpoře aktivní turistiky.

Projekt má za cíl pro všechny MAS:

– podpořit šetrný turistický ruch

– zlepšit infrastrukturu kolem řek pro vodáky, pěšáky a cyklisty

– rozvoj aktivní, poznávací a zážitkové turistiky

– zvýšení návštěvnosti v regionech

– výchovu a vzdělávání návštěvníků regionů

Mapy k projektu:

Mapy MAS při řekách.pdf

Řeka Sázava_projekt.pdf

Úseky_projektu.pdf

Řeka Sázava i Berounka měla v minulosti velký význam pro obyvatele v její blízkosti, zejména šlo o plavení dřeva, v současnosti mají velký význam pro rozvoj turistiky v regionu, vyhledávaná je zejména začínajícími a nezkušenými vodáky, skupinami dětí a mládeže. Jde o rizikovou cílovou skupinu, které je třeba poskytnout informace o chování na řece, zajistit pro ně bezpečnost na nebezpečných místech. Za účelem poskytnutí pomoci osobám v nebezpečí je zapotřebí vyškolit dobrovolníky, kteří budou schopni odpovídající první pomoc poskytnout. Současně je nezbytné zajistit součinnost jednotlivých opatření a činností prováděných a souvisejících s pobytem na řece – od zajištění záchrany přírody a čistoty řeky a jejího okolí (dobrovolnické vodácké čištění řeky Čistá Berounka a dobrovolnické vodácké čištění řeky Čistá Sázava), přes poskytování informací vodákům, zajištění bezpečnosti při plavbě aktivními prvky (bezpečnostní opatření na jezech, výuka základů vodáctví), dále zajištění pasivních prvků (bezpečnostní desatero pro vodáky) až po zviditelňování a publicitu řeky jako turistického cíle. Okolí řeky Sázavy a Berounky je příjemným místem pro trávení volných chvil a volnočasové aktivity. Místa v blízkosti řeky využívají nejen vodáci, při svých sjezdech řeky, ale i děti ke svým hrám, maminky ke klidným procházkám i starší spoluobčané. MAS by rády přispěly k tomu, že tato místa budou dále využívána a lidmi navštěvována. Chtějí se snažit o to, aby se místa postarala o příjemné prostředí pro vzájemné setkávání se. Je tedy v jejich zájmu, aby se snažily o zachování takových míst. Z průzkumu, který MAS dělala, vyplynulo, že místní by se rádi podíleli na rozvoji infrastruktury, ze které by se dozvěděli více o místních zajímavostech nejen oni, ale především návštěvníci regionu (ať již vodáci nebo turisté).

Konkrétní výstupy v území MAS Královská stezka:

– Obec Okrouhlice – cedule jez, cedule informativní, přístavní kolíky a rozcestník

– Město Světlá nad Sázavou – cedule informativní, rozcestník, cedule jez a přístavní kolíky

– Sluneční zátoka – cedule informativní a přístavní kolíky

– Ledeč nad Sázavou – cedule jez, cedule informativní, rozcestník a přístavní kolíky

– Chřenovice – cedule informativní, rozcestník a přístavní kolíky

– Havlíčkův Brod – cedule informativní

– Posázavské Kukátko aneb … řeka čaruje

– Banner roll-up – 1 ks

– Banner deska – 3 ks

– Magnetické bannery na auta – 2 ks

– Kniha o řece Sázavě

Spolupracující MAS (kontakty):

KMAS: Posázaví o.p.s., Bohuslava Zemanová, leader@posazavi.com

PMAS1: Královská stezka o.p.s., Gustav Charouzek, kralovska-stezka@centrum.cz

PMAS2: Lípa pro venkov o.s., Vanda Kubínová, vanda.kubinova@seznam.cz

PMAS3: Rakovnicko o.p.s., Radomír Dvořák, dvorak@krivoklatsko.cz

Měkké akce projektu

Voraři na Sázavě – Jednodenní akce určená pro širokou veřejnost bude uspořádána ke vzpomínce na téměř zapomenuté řemeslo, ale také na prostor, kde účastníky seznámíme s pravidly bezpečného a slušného chování na řece a s realizací celého projektu. Po řece Sázavě se v minulosti vory plavily v úseku dlouhém přes 140 kilometrů, a to od Světlé nad Sázavou až po soutok s Vltavou od Davle. Život sázavských vorařů a jejich rodin na přelomu 19. a 20. století, jejich radosti, strasti, lásky i nenávisti barvitě vylíčil Jan Morávek v románu Plavci na Sázavě. Jedná se o společný výstup, jelikož se na této akci budou podílet všechny spolupracující MAS – propagace akce, organizace akce (příprava i realizacie).

Vodácký kurz – Kurz bude obsahovat základní prvky vodní záchrany. Cílem kurzu je zajistit základní znalosti osobám, které se budou věnovat aktivitám navazujícím na realizovaný projekt na řece Berounce – odborná asistence na akci Čistá řeka Berounka ale také Čistá řeka Sázava, organizace veřejných prezentací, vodáckých akcí a odborných exkurzí na řece Berounce ve vazbě na ochranu přírody a místní dědictví. Záměrem je také zvyšovat zájem o vodáctví u dětí a mládeže a tím zajištění odborného vedení na vodáckých akcích. Výchozí předpoklad k obsazení kurzu je 3 místa na každou MAS. V případě nižšího zájmu z některé MAS by volná místa byla nabídnuta mezi MAS. Preferovány budou osoby, zabývající se vodní záchranou (členové SDH) a vodní turistikou (místní průvodci). V případě vyššího zájmu je možné kurz navýšit až na 16 osob. Zvýšené náklady by byly pokryty z rozpočtů MAS. Pokud by zájem převýšil maximální kapacitu kurzu, zajistila by Rakovnicko o.p.s. pro tyto zájemce kurz v rámci udržitelnosti projektu v následujícím roce s tím, že by na něj bylo použito vlastní vodácké vybavení a vybavení pořízené v rámci projektu.

Vytvořené zastavení na řece Sázavě + infrastruktura

     

Naučné tabule

Okrouhlice

Světlá nad Sázavou

Sluneční zátoka

Ledeč nad Sázavou

Chřenovice a okolí

Výlety v okolí Chřenovic

 Havlíčkův Brod

Publikace k projektu

Tisková zpráva k projektu Řeky se mění

Zvýšit bezpečnost vodácké turistiky na řekách Sázava a Berounka a zpřístupnit ji široké veřejnosti je hlavním cílem projektu Řeky se mění. Společně ho realizují společnosti Posázaví o.p.s., Lípa pro venkov o.s., Královská stezka o.p.s. a Rakovnicko o.p.s.

Tisková zpráva

Prezentace ze setkání zástupců

Vodácký kurz – Záchrana na divoké vodě, Taktika a technika jízdy

Vodácký kurz bude probíhat od 19.9. do 22.9. na umělém kanále v Roztokách u Křivoklátu. Kurz povede Vodácká škola záchrany s.r.o. z Nového Města nad Metují. Součástí programu bude například záchrana ze břehu, sebezáchrana, ochranné a záchranné prostředky, zajištění zachránců, krizové situace a jejich zvládnutí, přetažení plaváčka, taktika jízdy na kanále či záchrana pomocí lodě. Hlavním cílem kurzu je zajistit základní znalosti osobám, které se věnují aktivitám navazujícím na realizovaný projekt na řece Berounce, čisté řece Sázavě, účastní se vodáckých akcí atd. Záměrem je také zvyšovat zájem o vodáctví.

V Týnci nad Sázavou se vzpomínalo…

Život sázavských „plavců“, kteří v minulosti dopravovali po řece dříví a další náklady, přiblížila akce Voraři na Sázavě. V Týnci nad Sázavou ji v sobotu uspořádala společnost Posázaví o.p.s. spolu s partnery. Pokusila se tak připomenout jedno téměř zapomenuté řemeslo. Jak to tenkrát na řece Sázavě vypadalo, se návštěvníci dověděli z dobových fotografií. Mohli si také prohlédnout model voru nebo ochutnat speciální vorařské menu. Pro děti byly připraveny hry a soutěže.

Po řece Sázavě se v minulosti vory plavily v úseku dlouhém přes 140 kilometrů, a to od Světlé nad Sázavou až po soutok s Vltavou u Davle. Život vorařů a jejich rodin na přelomu 19. a 20. století, jejich radosti, strasti, lásky i nenávisti barvitě vylíčil spisovatel Jan Morávek v knize Plavci na Sázavě nebo film pro pamětníky Plavecký mariáš s Jaroslavem Marvanem v hlavní roli. Odkaz Morávkova díla by v budoucnu mělo připomínat nové muzeum v Kamenném Přívozu, jehož vybudování připravuje obec ve spolupráci s Posázavím o.p.s. a dalšími partnery.

Více informací na webových stránkách www.posazavi.com a v tiskové zprávě z akce.

Články v novinách o projektu ,,Řeky se mění”

Benešovský deník_23.8.pdf

Benešovský deník_26.8.pdf

Benešovský deník_27.8.pdf

Benešovský deník_29.5.pdf

Na řeku Sázavu se 24.8.2013 vrátí voraři (Týnec nad Sázavou)

V průběhu dne se můžete těšit na výstavu, model voru, soutěže a hry pro děti či speciální jídelníček. Akci pořádá v Týnci nad Sázavou společnost Posázaví o.p.s. s partnery projektu Řeky se mění od 10:00 do 15:00 hodin. Součástí programu bude představení desatera bezpečného a slušného chování na řece.

Plakát_voraři – pozvánka.pdf

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení ,,Řeky se mění” – infrastruktura (mobiliář)

1_Obsah_nabídky.doc

2_Krycí_list_nabídky.xls

3_Čestné_prohlášení.doc

4_Vázanost_nabídky.doc

5_Rozpočet_mobiliář.xlsx

6_Prohlášení o počtu stran.doc

Mobiliář_VZOR.docx

Výzva_a_zadávací_dokumentace.doc

Smlouva_o_dílo 1

Smlouva_o_dílo_2

Smlouva_o_dílo_3

Smlouva_o_dílo_4

Smlouva_o_dílo_5

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení „Řeky se mění“ – výroba propagačních materiálů a tiskovin

Smlouva_o_sdružení.pdf

Výzva_a_zadávací_dokumentace.pdf

Předávací_protokol.pdf

Prováděcí_dopis.pdf

Příloha_1_-_Obsah_nabídky.pdf

Příloha_2_-_Krycí_list_nabídky.xls

Příloha_3_-_Čestné_prohlášení.pdf

Příloha_4_-__Vázanost_nabídky.pdf

Příloha_5_-_Prohlášení_o_počtu_stran.pdf

Smlouva_o_dílo_Královská_stezka_návrh.pdf

Smlouva o dílo uzavřená s vybraným dodavatelem

Smlouva o dílo 1

Smlouva o dílo_2

Smlouva o dílo_3

Smlouva o dílo_4

Centrum sklářského umění přivítalo první akci – křest knihy o řece Sázavě

http://tourist.posazavi.com/cz/article.asp?article_id=5074

Knihu Řeka Sázava 100 let poté… vydala společnost Posázaví o.p.s. v rámci projektu Řeky se mění. Přibližuje přírodní krásy a architektonické památky krajiny kolem řeky Sázavy od jejího soutoku s Vltavou u Davle až po Havlíčkův Brod.