Proběhla exkurze “Učíme se od sousedů”

Ve dnech 30. 11. – 2. 12. navštívili zástupci místních akčních skupin kraje Vysočina za podpory Celostátní sítě pro venkov území ležící na hranici 3 krajů (Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského), konkrétně region MAS Vladař o.p.s. Ti přijeli za příklady dobré praxe a za ukázkou úspěšně zrealizovaných projektů zaměřených tematicky nejen na Program rozvoje venkova.

Účastníky hostil Národní dům Podbořany, v jehož jednacích prostorech se hned první den uskutečnila odborná přednáška/diskuze na téma Společná zemědělská politika v novém programovém období 2023-2027, a to za přítomnosti Ing. Lucie Chlupáčové z Oddělení projektových opatření Ministerstva zemědělství. Na ni pak navazovaly prezentace o činnostech MAS v jednotlivých krajích. Druhý den nabídl putování po projektech PRV zaměřených na zemědělství/potravinářství/podnikání (račetická cibulárna, bio farma Hořenice, řemeslný minipivovar v Žatci – Pioneer Beer). Velmi zajímavé povídání pak bylo o Mederově domě v Žatci. Třetí den vyplnila návštěva Komunitního centra psychiatrické léčebny Petrohrad (projekt IROP), vitrážnické dílny podpořené z PRV a úspěšného projektu IROP na vybavení hasičů.

Cílem exkurze bylo posilování partnerství a výměna zkušeností v rámci místních akčních skupin (MAS) z různých krajů, pracovní setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov za účelem předávání zkušeností z implementace PRV ve stávajícím období a příprava na nové programové období, předávání znalostí k jednotlivým opatřením, projektům spolupráce, implementaci článku 20 a další. Byly představeny projekty, které byly podpořeny z evropských dotačních prostředků EU.

Fotogalerie z akce j k dispozici na FB profilu MAS zde.