Projekty přijaté ve výzvě Rodina a mladí III úspěšně prošly hodnocením na MAS

Od 28. 8. do 24. 9. 2019 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy MAS OPZ Rodina a mladí III.  Výzva podporovala vznik dětských skupin a zařízení zajišťujících péči o děti v době mimo školní vyučování a také pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin.

V rámci výzvy byly na MAS podány dva projekty zaměřené na pořádání příměstských táborů. Výběrová komise MAS doporučila oba projekty k podpoře v plné výši, její rozhodnutí potvrdil také Programový výbor MAS. Projekty byly předány na Řídicí orgán OPZ (MPSV) k závěrečnému ověření způsobilosti.

Zápisy z jednání výše uvedených orgánů MAS jsou k dispozici ZDE.