MAS otevřela další výzvy OPZ pro příjem žádostí

V úterý 24. 9. 2019 byl zahájen příjem žádostí o podporu ve třech výzvách MAS OPZ. Konkrétně se jedná o výzvy Zaměstnanost II, Sociální podnikání I a Sociální služby III. Podporovány budou aktivity na podporu regionální zaměstnanosti a dále aktivity týkající se sociálního podnikání a poskytování sociálních služeb/programů v oblasti sociálního začleňování.

Bližší informace k jednotlivým výzvám naleznete pod jednotlivými odkazy, příp. se můžete obrátit také na kancelář MAS prostřednictvím e-mailu kancelar@kralovska-stezka.cz  či tel. 603 206 948 (Eliška Matulová).