První výzva OP TAK bude vyhlášena v listopadu 2023

MAS Královská stezka plánuje vyhlášení 1. výzvy Technologie pro MAS (CLLD) v rámci OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Výzva je určena malým a středním podnikům. Podporovány budou pouze projekty s místem realizace na území MAS se schváleným programovým rámcem, podmínkou výzvy je právě jedno místo realizace projektu. Tímto jsou tedy vyloučeny mobilní provozovny.

Výzva bude zaměřena na pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň podniku a jeho konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby, a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Mezi podporované aktivity patří následující:

✅robotizace, automatizace, digitalizace

✅web, cloud

✅komunikační a identifikační infrastruktura

Předpokládané vyhlášení výzvy na MAS je 15. listopadu 2023.

Veškeré informace k výzvě a k jejím podmínkám naleznete ZDE.

V případě dotazů nebo konzultace záměrů do výzvy se prosím obracejte na Ing. Barboru Elsaghier, tel.:  799 114 146, e-mail: kancelar@kralovska-stezka