Pozvánka na exkurzi “Učíme se od sousedů”

Celostátní síť pro venkov a MAS kraje Vysočina o. p. s. zvou na exkurzi na území MAS Vladař, o.p.s. Třídenní akce se bude konat od 30. 11. do 2. 12. 2022 a je zaměřena na sdílení zkušeností a poznatků místních akčních skupin (MAS) kraje Vysočina, o. p. s. a místní akční skupiny Vladař, o. p. s., jejíž území spadá do 3 krajů – Ústeckého, Karlovarského a Plzeňského.

Exkurze dále nabídne návštěvu míst úspěšně zrealizovaných projektů Programu rozvoje venkova 2014–2020 (PRV) a budou diskutovány možnosti spolupráce s MAS.

Podrobné informace včetně programu jsou k dispozici v pozvánce.

Přihlášku na akci prosím zašlete nejpozději do 13. 11. 2022 na e-mail kancelar@kralovska-stezka.cz