Vyhlášena výzva Podpora rozvoje regionů 2022

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne 1. října 2021 výzvy k předkládání žádostí do programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2022 v podprogramech Podpora obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli.

Z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova lze podpořit následující oblasti, přičemž míra dotace činí 80 %:

 Podpora obnovy místních komunikací 

 Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

 Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

 Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

Podprogram obce 3001 – 10 000 obyvatel podporuje následující oblasti, míra dotace činí 70 %:

Podpora obnovy místních komunikací

Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

 Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Bližší informace jsou k dispozici na webu ministerstva ZDE.