Dvoudenní workshop místních akčních skupin kraje Vysočina

Ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2021 proběhl v Klášteře Želiv ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a ve spolupráci s Krajem Vysočina dvoudenní workshop místních akčních skupin kraje Vysočina.

První den byl vyplněn formou ukázky úspěšně zrealizovaných projektů v daném území. Druhý den byl věnován SMART semináři zprostředkovaného krajskou sítí MAS, tentokrát zaměřeného na komunitní energetiku. V rámci dopoledního programu se diskutovalo téma komunitní energetiky jako „šance pro venkov“, téma „proč právě energetická řešení, proč právě komunity, proč právě obnovitelné zdroje energie“. Bylo zmíněno několik ukázek, jak to dělají „chytře“ v jiných zemích Evropy a v čem se lze inspirovat. Vystoupení doplnili lektoři – Mikuláš Pavela a Josef Dynka ze společnosti ENKIS s.r.o. Tato organizace poskytuje komplexní energetickou službu a poradenství, vhodné kombinace energeticky úsporných opatření, a to včetně možnosti získání dotace. Bezplatnému energetickému poradenství může dostát občan, zástupce veřejné správy, podnikatel atd. Vizí organizace je edukovaná společnost vědoma si přehledu spotřeby, energetických úspor.

Závěrečným blokem bylo téma Modernizačního fondu, kam lze podávat žádosti o dotaci, především na nově obnovitelné zdroje energie. Předregistrační výzva ukázala, že je velká poptávka českých subjektů po obnovitelných zdrojích, především je pak velký zájem o instalaci nových fotovoltaických elektráren.