MAS přijala další projekty zaměřené na pořádání příměstských táborů

Na konci roku 2019 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci 10. výzvy OPZ Rodina a mladí IV. V rámci výzvy bylo k dispozici více než 1,4 mil. Kč. Výzva podporovala vznik dětských skupin a zařízení zajišťujících péči o děti v době mimo školní vyučování a také pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin.

Do výzvy se přihlásili dva žadatelé s projekty zaměřenými na konání příměstských táborů s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 967 951,25 Kč. Podrobnější informace o přijatých žádostech jsou k dispozici v Seznamu přijatých projektů. Oba projekty budou posouzeny z hlediska splnění kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti, dále budou hodnoceny z věcného hlediska na MAS a MPSV.