MAS přijala projekt zaměřený na provoz komunitního centra

Od 24. 9. do 30. 11. 2019 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci 9. výzvy MAS OPZ Sociální služby III. Objem finančních prostředků ve výzvě činil 3 561 418,75  Kč. V rámci výzvy bylo možné podpořit poskytování vybraných sociálních služeb a programy v oblasti sociálního začleňování, komunitní sociální práci a také provoz komunitních center.

Do výzvy byl podán jeden projekt zaměřený na provoz komunitního centra, jehož cílem je integrace osob s mentálním , tělesným, duševním či kombinovaným postižením do společnosti.  Podrobnější informace o přijaté žádosti jsou k dispozici v Seznamu přijatých projektů.

Projekt projde v následujících dnech kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, dále bude hodnocen z věcného hlediska na MAS a MPSV.