Projekty přijaté ve výzvě Rodina a mladí III úspěšně prošly hodnocením na MAS

Od 28. 8. do 24. 9. 2019 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy MAS OPZ Rodina a mladí III.  Výzva podporovala vznik dětských skupin a zařízení zajišťujících péči o děti v době mimo školní vyučování a také pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin.

V rámci výzvy byly na MAS podány dva projekty zaměřené na pořádání příměstských táborů. Výběrová komise MAS doporučila oba projekty k podpoře v plné výši, její rozhodnutí potvrdil také Programový výbor MAS. Projekty byly předány na Řídicí orgán OPZ (MPSV) k závěrečnému ověření způsobilosti.

Zápisy z jednání výše uvedených orgánů MAS jsou k dispozici ZDE.

V rámci 8. kola příjmu žádostí PRV bylo přijato více než 2000 žádostí

V období od 8. 10. do 29. 10. 2019 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci 8. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Žadatelé projevili o tuto výzvu značný zájem, Ministerstvo zemědělství přijalo celkem 2 381 žádostí o dotaci za téměř 3 mld. Kč.

Podrobnější informace k průběhu podávání žádostí o podporu a počtu přijatých žádostí v jednotlivých opatřeních jsou k dispozici v tiskové zprávě SZIF ZDE.

Do výzvy Rodina a mladí III byly přijaty 2 projekty

Od 28. 8. do 24. 9. 2019 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy Rodina a mladí III. Objem finančních prostředků ve výzvě činil 2 666 249,88 Kč. Výzva podporovala vznik dětských skupin a zařízení zajišťujících péči o děti v době mimo školní vyučování a také pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin.

Do výzvy se přihlásili dva žadatelé s projekty zaměřenými na konání příměstských táborů s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 2 186 400 Kč. Podrobnější informace o přijatých žádostech jsou k dispozici v Seznamu přijatých projektů. Oba projekty úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, dále budou hodnoceny z věcného hlediska na MAS a MPSV.

Pozvánka na exkurzi „Učíme se spolupracovat pro SMART venkov“

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s MAS kraje Vysočina o.p.s. pořádá akci „Učíme se spolupracovat pro SMART venkov“ zaměřenou na prezentaci projektů podpořených v rámci Programu rozvoje venkova  a sdílení informací týkajících se realizace Strategií komunitně vedeného místního rozvoje.

Exkurze se uskuteční v termínu 22. – 23. 10. 2019.

Podrobnější informace včetně programu jsou k dispozici v pozvánce ZDE.

 

Semináře pro žadatele v rámci výzev OPZ

MAS Královská stezka si Vás dovoluje pozvat na semináře pro žadatele k aktuálně vyhlášeným výzvám MAS OPZ. Semináře se budou konat v pondělí 30. 9. 2019 v kanceláři MAS v následujících časech:

Seminář k výzvě Zaměstnanost II – od 8:30 do 10:00, pozvánka ZDE

Seminář k výzvě Sociální podnikání I – od 10:00 do 11:30, pozvánka ZDE

Seminář k výzvě Sociální služby III – od 13:00 do 14:30, pozvánka ZDE

Na semináři bude možné konzultovat případné dotační záměry.

 

MAS otevřela další výzvy OPZ pro příjem žádostí

V úterý 24. 9. 2019 byl zahájen příjem žádostí o podporu ve třech výzvách MAS OPZ. Konkrétně se jedná o výzvy Zaměstnanost II, Sociální podnikání I a Sociální služby III. Podporovány budou aktivity na podporu regionální zaměstnanosti a dále aktivity týkající se sociálního podnikání a poskytování sociálních služeb/programů v oblasti sociálního začleňování.

Bližší informace k jednotlivým výzvám naleznete pod jednotlivými odkazy, příp. se můžete obrátit také na kancelář MAS prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz či tel. 603 206 948 (Eliška Matulová).

 

Blíží se vyhlášení 8. kola příjmu žádostí z PRV

V úterý 8. 10. 2019 zahájí Ministerstvo zemědělství příjem žádostí o dotaci v rámci 8. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova. Výzva bude podporovat aktivity v mnoha opatřeních, mj. se bude jednat o Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, Investice do nezemědělských činností, Podpora agroturistiky, Technika a technologie pro lesní hospodářství apod. Celková alokace výzvy přesahuje 1,6 mld. Kč.  Příjem žádostí potrvá do 29. 10. 2019 do 18:00 hodin.

Bližší informace naleznete v tiskové zprávě SZIF ZDE. Informace k 8. kolu příjmu žádostí PRV budou zveřejněny také na webu www.szif.cz 

V případě dotazů se můžete obracet i na kancelář MAS: kralovska-stezka@centrum.cz, tel. 603 201 840

Vyhlášena 10. výzva IROP – Zázemí pro vzdělávání II

Společně se zahájením nového školního roku byla v pondělí 2. 9. 2019 vyhlášena výzva MAS IROP – Zázemí pro vzdělávání II.  Dotaci lze získat na investiční aktivity týkající se infrastruktury mateřských a základních škol a infrastruktury volnočasového a zájmového vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání.  Objem peněžních prostředků ve výzvě přesahuje 13 mil. Kč.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen dne 15. 11. 2019.  Bližší informace k výzvě jsou k dispozici ZDE. 

Ve středu 4. 9. 2019 se bude konat seminář pro všechny zájemce a žadatele, informace jsou k dispozici v pozvánce ZDE. V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz či tel. 774 709 322.

Příjem žádostí do výzvy Rodina a mladí III byl zahájen

Od středy 28. 8. 2019 mohou žadatelé podávat žádosti o dotaci v rámci výzvy Rodina a mladí III. Dotaci lze získat na realizaci příměstských táborů pro děti v období prázdnin a zřízení a provoz dětských skupin a zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování. Příjem žádostí o dotaci bude ukončen 30. 9. 2019.  Bližší informace k výzvě jsou k dispozici ZDE. 

Ve středu 4. 9. 2019 se bude konat seminář pro všechny zájemce a žadatele, informace jsou k dispozici ZDE. V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz či tel. 603 206 948.