MAS vyhlásila výzvu IROP – Zázemí pro vzdělávání III

V pondělí 22. 6. 2020 byla vyhlášena výzva MAS IROP – Zázemí pro vzdělávání III. Dotaci lze získat na investiční aktivity týkající se infrastruktury mateřských a základních škol a infrastruktury volnočasového a zájmového vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání. Objem peněžních prostředků ve výzvě přesahuje 5 mil. Kč.

Příjem žádostí o dotaci bude ukončen dne 10. 8. 2020. Bližší informace k výzvě jsou k dispozici ZDE.

Ve čtvrtek 25. 6. 2020 se bude konat seminář pro všechny zájemce a žadatele, informace jsou k dispozici v pozvánce ZDE. V případě zájmu o účast nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu kralovska-stezka@centrum.cz či tel. 739 239 366.

Finanční podpora zemědělství za účelem zmírnění dopadů koronavirové krize

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu byla zveřejněna prezentace „Koronavirová situace a možnosti zmírnění dopadů
omezujících opatření v zemědělství“, jež informuje o možnostech získání finanční podpory ze strany MZe, MPSV a MF v oblasti zemědělství. V prezentaci se mj. dozvíte, jaké programy podpory lze využít či jakým způsobem o podporu zažádat.

Prezentace je k dispozici ZDE a také na webu SZIF ZDE.

Ukončena výzva IROP – Sociální podnikání III

Ve čtvrtek 28. 5. 2020 ukončila MAS Královská stezka příjem žádostí o dotace v rámci výzvy MAS IROP – Sociální podnikání III. Byla přijata jedna žádost o podporu – COFFEE FRESH BAR NOLL žadatele pana Jiřího Janů, provozovatele havlíčkobrodského Bistra coffee NOLL. Předmětem projektu je pořízení mobilního stánku nabízející zdravé rychlé občerstvení v regionu MAS Královská stezka, jenž bude zaměstnávat osoby se zdravotním handicapem.

Seznam přijatých projektů je k dispozici ZDE.

Podaný projekt je aktuálně hodnocen na MAS z hlediska splnění kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti, bude následovat věcné hodnocení žádosti ze strany Výběrové komise a Programového výboru MAS.

 

Blíží se vyhlášení 10. kola PRV

Ministerstvo zemědělství schválilo vyhlášení 10. kola příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova (PRV). Výzva bude podporovat aktivity ve dvou opatřeních, a to Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a Investice do zemědělských podniků. Desáté kolo doznalo několik změn, které  byly provedeny s cílem rychle reagovat na dopady krizové situace související s pandemií COVID-19.  Patří mezi ně např. způsobilost výdajů již od 12. 3. 2020, možnost vyplacení zálohy až do výše 50 % dotace či zkrácení administrativních lhůt.

Celková alokace výzvy činí 3,4 mld. Kč. Příjem žádostí o dotaci bude zahájen 14. 7. a potrvá do 4. 8. 2020.

Bližší informace naleznete na portálu MZe ZDE. Informace k 10. kolu příjmu žádostí PRV budou zveřejněny také na webu www.szif.cz 

V případě dotazů se můžete obracet i na kancelář MAS: kralovska-stezka@centrum.cz, tel. 603 201 840

Otevřena výzva na podporu sociálního podnikání

V pondělí 27. 4. 2020 vyhlásila MAS Královská stezka v pořadí třetí výzvu IROP v opatření Sociální podnikání. Výzva si klade za cíl podpořit podnikatelské subjekty fungující na principech sociálního podnikání. Je podporován jak vznik nových sociálních podniků, tak i rozšíření aktivit stávajících sociálních podniků.

Žádosti o podporu jsou přijímány do 28. 5. 2020. Veškeré informace k výzvě MAS IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ III  jsou k dispozici ZDE.

Kontaktní osoby v případě zájmu o sjednání konzultace ke konkrétnímu záměru či dotazů:

Gustav Charouzek, tel.: 774 489 322, e-mail: kralovska-stezka@centrum.cz

Petra Laštovičková, tel.: 739 239 366, e-mail: kralovska-stezka@centrum.cz

Do výzvy IROP – Doprava II bylo podáno 9 žádostí o dotaci

V pátek 3. dubna 2020 ukončila MAS Královská stezka příjem žádostí o dotace v rámci výzvy MAS IROP – Doprava II. Bylo podáno celkem 9 žádostí o podporu, přičemž jeden žadatel odstoupil od realizace projektu. Všechny podané žádosti jsou zaměřené na výstavbu či rekonstrukci chodníků v obcích na území MAS.

Seznam všech podaných žádostí je k dispozici na webu ZDE. 

Přijaté projekty jsou aktuálně hodnoceny na MAS z hlediska splnění kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti, následně projdou věcným hodnocením Výběrovou komisí a Programovým výborem MAS a budou předány Řídicímu orgánu IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj).

Cyklovýlet a Gastronomický festival zrušeny

S ohledem na vyhlášený nouzový stav a nejistý vývoj situace spojené s COVID-19 musela Královská stezka zrušit tradiční jarní akce, jež pořádá každý rok. Prní z nich je cyklovýlet po území MAS spojený s návštěvou zajímavých míst, jenž měl proběhnout v sobotu 16. května 2020. Sportovní nadšenci však o tuto akci nepřijdou, cyklovýlet se uskuteční na podzim. O náhradním termínu budeme včas informovat.

Bohužel bez náhrady byl odvolán haberský Gastronomický festival naplánovaný na 13. 6. 2020, kdy se měl uskutečnit již šestý ročník této oblíbené společenské akce. Přejeme všem pevné zdraví a rádi vás uvidíme na gastrofestivalu v příštím roce!

Královská stezka podala projekt na založení sociální kavárny

Královská stezka o.p.s. podala v rámci výzvy 8. výzvy MAS OPZ – Sociální podnikání I žádost o dotaci na založení kavárny ve městě Habry. Záměrem projektu je založení a provoz kavárny fungující na principech sociálního podnikání, která nabídne pracovní uplatnění osobám žijícím v Domově ve Zboží. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 4 567 000 Kč.

Projekt bude v následujících dnech hodnocen z hlediska splnění kritérií přijatelnosti a formálních náležitostí, následně proběhne věcné hodnocení Výběrovou komisí a Programovým výborem MAS. O tom, zda bude projekt podpořen, finálně rozhodne Ministerstvo práce a sociálních věcí.

 

MAS přijala tři projekty zaměřené na rozvoj sociálních služeb

Ve čtvrtek 5. 3. 2020 skončil příjem žádostí o dotaci v rámci 11. výzvy MAS IROP – Sociální služby II, jež byla určena organizacím poskytujícím sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Žádost o podporu podaly tři subjekty, a to Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, Město Havlíčkův Brod a Oblastní charita Havlíčkův Brod. Celkové způsobilé výdaje projektů dosahují výše 4 480 200 Kč. Podrobnější informace jsou k dispozici v Seznamu přijatých žádostí.

Projekty projdou v následujících dnech kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti.