Strategický plán LEADER – Zapomenutý kraj

Pro programové období 2007 – 2013 byl zpracován Strategický plán LEADER. Jednalo se o dokument k podpoře projektů na území MAS v souladu s Programem rozvoje rozvoje a integrovanou strategií území MAS. V tomto programovém období bylo v rámci 8 výzev úspěšně zrealizováno celkem 113 projektů. Území MAS Královská stezka bylo v průběhu realizace Strategického plánu LEADER významně rozšířeno z původních 29 obcí na 70 obcí.