Základní údaje

Místní akční skupina Královská stezka (dále “MAS”) je organizační složkou Královská stezka o. p. s. založenou za účelem realizace komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Královská stezka.

Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech metodou LEADER. MAS je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova za pomoci finanční podpory z EU a z národních programů. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.

Metoda LEADER je založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, státní nebo evropskou politickou mocí shora. Čím více subjektů je v regionu zapojeno, tím lépe pro šíři nápadů a také pro transparentnost působení MAS.

Základní údaje o společnosti

IČO: 27521702

DIČ: CZ27521702

Právní forma: Obecně prospěšná společnost

Zapsaná: Krajský soud v Hradci Králové

Datum zápisu: 5. 9. 2007

Sídlo Místní akční skupiny: Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Ředitel společnosti/MAS: Mgr. Gustav Charouzek

Registrační číslo MAS: 08/005/41100/563/000109563/000109

Základní dokumenty

Statut Královské stezky o.p.s.

Osvědčení o splnění standardů

Členové orgánů a místního partnerství 2024

Členové orgánů místního partnerství 2023

Členové orgánů místního partnerství – 2022

Členové orgánů místního partnerství – 2021

Členové orgánů místního partnerství – 2020

Přihláška do MAS

Partnerství v MAS KS – přihláška

Podmínky vzniku a zániku místního partnerství upravuje směrnice č. 7 viz ZDE. Nový partner musí zaplatit jednorázový vstupní poplatek 3 000 Kč.

Pracovní doba kanceláře Královská stezka o.p.s.

Po   7:00 – 15:00

Út    7:00 – 15:00

St    7:00 – 15:00

Čt    7:00 – 15:00

Pá   7:00 – 15:00

Mimo uvedené hodiny nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu či telefonicky.

Email: kancelar@kralovska-stezka.cz

Kontakty na jednotlivé zaměstnance ZDE

Předmět činnosti

 • rozvoj regionu Královská stezka
 • koordinace rozvoje regionu Královská stezka ve všech oblastech
 • rozvoj a propagace regionu Královská stezka a jeho turistického potenciálu
 • vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny
 • ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako jediného základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu
 • podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí
 • služby při financování projektů k rozvoji regionu Královská stezka
 • posouzení projektů k rozvoji regionu Královská stezka
 • koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu Královská stezka
 • tvorba informační databanky ke shromáždění informací prospěšných k rozvoji regionu Královská stezka
 • součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu Královská stezka
 • příprava informačních a metodických materiálů a školních pomůcek
 • výchova, vzdělávání a informování dětí a mládeže
 • spolupráce na rozvoji lidských zdrojů
 • zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu kraje
 • provoz IC – koordinace a rozvoj
 • komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu Královská stezka
 • poradenská činnost
 • činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie v rámci rozvoje regionu Královská stezka
 • komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) prostřednictvím organizační složky společnosti, ve které působí místní partnerství (místní akční skupina)
Organizační schéma