Ministerstvo zemědělství vyhlásí 12. kolo PRV

Ve 12. kole příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova (PRV) se podpora zaměří především na posílení soběstačnosti ovoce a zeleniny, ale i na živočišnou výrobu a začínající zemědělce. Objem finančních prostředků ve výzvě činí více než 5 mld. Kč.

Příjem žádostí o dotaci bude zahájen 15. 6. 2021 a potrvá do 13. 7. 2021.

Bližší informace naleznete v tiskové zprávě SZIF a na webu www.szif.cz 

V případě dotazů se můžete obracet i na kancelář MAS: kralovska-stezka@centrum.cz, tel. 603 201 840