Finanční podpora zemědělství za účelem zmírnění dopadů koronavirové krize

Na webových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu byla zveřejněna prezentace “Koronavirová situace a možnosti zmírnění dopadů
omezujících opatření v zemědělství”, jež informuje o možnostech získání finanční podpory ze strany MZe, MPSV a MF v oblasti zemědělství. V prezentaci se mj. dozvíte, jaké programy podpory lze využít či jakým způsobem o podporu zažádat.

Prezentace je k dispozici ZDE a také na webu SZIF ZDE.