Do výzvy IROP – Doprava II bylo podáno 9 žádostí o dotaci

V pátek 3. dubna 2020 ukončila MAS Královská stezka příjem žádostí o dotace v rámci výzvy MAS IROP – Doprava II. Bylo podáno celkem 9 žádostí o podporu, přičemž jeden žadatel odstoupil od realizace projektu. Všechny podané žádosti jsou zaměřené na výstavbu či rekonstrukci chodníků v obcích na území MAS.

Seznam všech podaných žádostí je k dispozici na webu ZDE. 

Přijaté projekty jsou aktuálně hodnoceny na MAS z hlediska splnění kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti, následně projdou věcným hodnocením Výběrovou komisí a Programovým výborem MAS a budou předány Řídicímu orgánu IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj).