MAS přijala 11 žádostí o podporu v rámci 4. výzvy PRV

V pondělí 24. února 2020 ukončila MAS příjem žádostí o dotace v rámci 4. výzvy Programu rozvoje venkova. Sešlo se celkem 11 projektů, přičemž nejvíce podnikatelských subjektů projevilo zájem o fichi “Podpora podnikání a cestovní ruch,” v jejímž rámci bylo přijato 10 projektů. Jedna žádost byla potom podána do fiche “Potravinářství”.

Seznam všech přijatých žádostí je k dispozici na webu ZDE. 

Přijaté projekty projdou kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, následně budou hodnoceny z věcného hlediska Výběrovou komisí a Programovým výborem MAS.