MAS doporučila podpořit projekty přijaté v rámci 9. a 10. výzvy OPZ

Programový výbor MAS potvrdil rozhodnutí Výběrové komise MAS a doporučil k podpoře celkem tři projekty podané v rámci výzev Sociální služby III a Rodina a mladí IV.
Konkrétně se jedná o projekt zaměřený na provoz komunitního centra v Ledči nad Sázavou, jehož cílem je integrace osob s mentálním, tělesným, duševním či kombinovaným postižením do společnosti. Dále byly schváleny dva projekty zaměřené na pořádání příměstských táborů v Horní Krupé a v Havlíčkově Brodě.
Projekty byly předány na Řídicí orgán OPZ (MPSV) k závěrečnému ověření způsobilosti. Zápisy z jednání Výběrové komise a Programového výboru MAS jsou k dispozici ZDE.