Do výzvy Rodina a mladí III byly přijaty 2 projekty

Od 28. 8. do 24. 9. 2019 probíhal příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy Rodina a mladí III. Objem finančních prostředků ve výzvě činil 2 666 249,88 Kč. Výzva podporovala vznik dětských skupin a zařízení zajišťujících péči o děti v době mimo školní vyučování a také pořádání příměstských táborů v době školních prázdnin.

Do výzvy se přihlásili dva žadatelé s projekty zaměřenými na konání příměstských táborů s celkovou požadovanou výší způsobilých výdajů 2 186 400 Kč. Podrobnější informace o přijatých žádostech jsou k dispozici v Seznamu přijatých projektů. Oba projekty úspěšně prošly kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, dále budou hodnoceny z věcného hlediska na MAS a MPSV.