Financování HB

Pracovní skupina pro financování

Důležitou sférou, kterou se pracovní skupina může zabývat, je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Jedná se o právní, správní, personální, finanční, účetní, manažerské poradenství a možnost pomoci při čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol. Členové PS mohou být z řad ředitelů, zřizovatelů, zástupců MAS, mikroregionu a dalších zástupců.

Členové PS:

Jaroslava Janů

Miloš Fikar

Luboš Pospíchal

Jana Králová 

Veronika Prchalová

Kateřina Klementová

Zápisy ze zasedání pracovní skupiny:

Zápis z pracovní skupiny ze dne 14.11.2018

Zápis z pracovní skupiny ze dne 18.3.2019

Zápis z pracovní skupiny ze dne 4.6.2019

Zápis z pracovní skupiny ze dne 28.8.2019

Zápis z pracovní skupiny ze dne 7.11.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 9.1.2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny 5. 3. 2020

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 18. 6. 2020