Čtenářská gramotnost HB

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost 

Obsahem práce je rozvoj a podpora výuky čtenářské gramotnosti na území RP Havlíčkův Brod, a to jak na úrovni pregramotnosti MŠ, tak na úrovni ZŠ.  Využijeme místních i externích lídrů/expertů a jejich zapojením do práce PS podpoříme projekty obsažené v Akčním plánu MAP I. Dalším výstupem bude  podpora zavádění nových výukových metod, zavádění nových pomůcek do výuky ČJ, případně jazyků tak, aby byl podnícen zájem dětí a žáků.

Členové PS:

Ilona Lacinová

Lucie Švástová

Martina Brychtová

Marie Brabcová

Marcela Hájková

Zápisy ze zasedání  pracovní skupiny: 

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 20.11.2018

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 18.3.2019 

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 4.6.2019

Zápis ze zasedání pracovní skupiny dne 28.8.2019