4. Výzva MAS Královská stezka – OPZ – Rodina a mladí II.

Zápis z Programového výboru

Zápis z Výběrové komise

Zápis z Výběrové komise oprava

Etický kodex doplnění

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Prezentace

Cílem opatření je vytvoření dostatečných možností na umístění co nejvíce dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby umožnili rodičům rychle zapojení na trhu práce.   

Datum vyhlášení výzvy MAS - 17.9.2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu - 17.9.2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu - 17.9.2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 31.10.2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat - 24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončeníí fyzické realizace projektu - 31.12.2021       

- Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK

- Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 700 000 CZK

- Finanční alokace výzvy: 2 223 000 CZK

Příloha č. 1 Etický kodex

Příloha č. 2 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit

Text výzva Rodina a mladí II.

Podporované aktivity (viz příloha č. 3 výzvy):

1.1. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

1.2. Příměstské tábory


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit