2.Výzva MAS Královská stezka – OPZ – Rodina a mladí I.

Cílem opatření je vytvoření dostatečných možností na umístění co nejvíce dětí do předškolních a mimoškolních zařízení tak, aby umožnili rodičům rychlé zapojení na trhu práce.

Podporované aktivity (viz příloha č. 1):

A. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt)

B. Příměstské tábory

C. Dětské skupiny (pro veřejnost, podniková)

D. Vzdělávání pečujících osob

Přehodnocení Programového výboru dle požadavků Řídícího orgánu 30.4.2018

Zápis_a_prezenční_listina_Programový_výbor_rodina_a_mladí

Přehodnocení Výběrové komise dle požadavků Řídícího orgánu 3. 4. 2018

Hodnotící tabulka věcného hodnocení Příměstský tábor ZŠ Komenského

Hodnotící tabulka věcného hodnocení Mladí umělci 2018

Zápis a prezenční listina Výběrové komise

Prvotní hodnocení Výběrové komise 10. 1. 2018

Zápis Programový výbor

Prezenční listina Programový výbor

Zápis Výběrová komise

Prezenční listina Výběrová komise

Hodnotící tabulka ZŠ Komenského

Hodnotící tabulka Mladí umělci

Datum vyhlášení výzvy MAS

16. 10. 2017

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

16. 10. 2017, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

16. 10. 2017, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

16. 11. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

24

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 6. 2020


- Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK

- Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 700 000 CZK

 Dokumenty výzvy:

Popis podporovaných aktivit

Text_2.Výzvy_Rodina_a_mladí

Příloha_2_Hodnocení_projektu

Příloha_3_Etický_kodex

Prezentace ze semináře pro žadatele

Prezentace

 


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit