2. výzva MAS Královská stezka – OP TAK – Technologie pro MAS (CLLD)

Základní informace k výzvě:

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS: 1. 5. 2024, 8:00

Datum a čas zahájení příjmu záměrů na MAS (tj. mimo IS KP21+): 15. 5. 2024, 12:00

Datum a čas ukončení příjmu záměrů na MAS (tj. mimo IS KP21+): 5. 7. 2024, 12:00

Datum ukončení vyhodnocení záměrů na MAS15. 8. 2024, 12:00

Nejzazší datum podání předběžné žádosti do IS KP21+: 16. 9. 2024, 12:00


Nadřazená výzva ŘO OP TAK:

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/aktivity/technologie/technologie-pro-mas-clld-_-vyzva-i—273477/


Leták výzvy

Leták výzvy OP TAK Technologie pro MAS


Text výzvy

Formulář projektového záměru

Kritéria hodnocení

Interní postupy MAS pro realizaci Programového rámce OP TAK 2021-2027

Obecná a specifická pravidla výzvy

Jednací řády Výběrové komise a Programového výboru

Kontaktní údaje

Ing. Barbora Elsaghier, kancelar@kralovska-stezka.cz, 799 114 146