Projekty – IV. Výzva 2012

Prohlédněte si příklady úspěšně zrealizovaných projektů v rámci čtvrté výzvy MAS PRV.

Název projektu: Sklad zemědělských produktů

Žadatel: Jan Fikar

Název projektu: Mateřská škola Tis

Žadatel: Obec Tis

Název projektu: Modernizace interiéru Obecního úřadu Bačkov

Žadatel: Obec Bačkov

Název projektu: Rekonstrukce střech hasičských zbrojnic

Žadatel: Obec Vepříkov