O nás

Činnost Místní akční skupiny je financována prostřednictvím projektu s názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Královská stezka o.p.s. na období 2015 – 2023 – Zapomenutý kraj, na který je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

Projekt: Realizace SCLLD MAS Královská stezka – režijní výdaje
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001828
Projekt: Realizace SCLLD MAS Královská stezka 2 ž
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009981

Základní údaje

Královská stezka o. p. s. Místní akční skupina Královská stezka (dále "MAS") je organizační složkou Královská stezka o. p. s. založenou za účelem realizace komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Královská stezka. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech metodou LEADER. MAS je společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské...

Více informací

Kulturní památky MAS

http://kralovska-stezka.cz/pamatky/

Více informací

Propagace MAS

V této sekci jsou k dispozici ke stažení brožury a informační letáky MAS Královská stezka týkající se kulturních a přírodních památek a turistických zajímavostí na území regionu působnosti MAS. Mimo jiné si zde můžete prolistovat brožurku Stezka poznání, která vznikla v rámci realizace projektu spolupráce tří MAS - Královská stezka, Společnost pro rozvoj Humpolecka a...

Více informací

Území MAS 2019

Region MAS  leží v geografickém středu České republiky a sousedí s chráněnou krajinnou oblastí Železné hory. Nachází se v severní části Českomoravské vrchoviny a zaujímá plochu 707,69 km2.

MAS Královská stezka zahrnuje 70 obcí, v nichž žije celkem 57 298 obyvatel (údaj k 31. 12. 2019).

Zvláštností území je především jeho uklidňující ráz a ideální podmínky pro aktivní odpočinek, především pro cykloturistiku, turistiku a rozvoj agroturistiky. Typická charakteristika území se odráží i v názvu Strategického plánu LEADER – „Zapomenutý kraj“ vystihující poklidné tempo života regionu.

Území regionu MAS Královské stezky lze zobrazit na mapě ZDE.