VZDĚLÁVACÍ AKCE

Vzdělávací akce na školní rok 2020/2021:

ZÁŘÍ

 • 11.9. Dana Svobodová – Žák s potřebou podpůrných opatření na 1. stupni
 • 23.9. Lukáš Heřman – Matematická gramotnost (tipy a triky)
 • 23.9. Nina Rutová – Čtenářské dílny
 • 24.9. Lenka Bínová – I naše děti potřebují hranice (pro rodiče a veřejnost)

Konkrétní informace k seminářům zasíláme vždy cca a 1-2 měsíce dopředu před konáním na zástupce škol.

Případné dotazy ohledně seminářů zasílejte na kralovska-stezka@centrum.cz

Vzdělávací akce – školní rok 2019/2020:

LEDEN (2020)

 • David Brebera – Rekreační matematika PROBĚHLO
 • Monika Nevolová – Komunikace s lehkostí/bez stresu PROBĚHLO
 • Divadelní centrum Zlín – Dvojjazyčné divadelní představení ve Světlé nad Sázavou PROBĚHLO

ÚNOR

 • 6.2. Malá technická univerzita – Polytechnické vzdělávání PROBĚHLO 
 • 11.2. Miroslav Hubatka – Krizový management PROBĚHLO
 • 13.2. Greenpeace – workshop: Udržitelný životní styl, ty svět (ne) změníš! PROBĚHLO
 • 19.2. INFRA – Inovativní metody výuky na základních školách PROBĚHLO
 • 27.2. Petra Schwarzová – Specifika práce s nadanými žáky PROBĚHLO

BŘEZEN

 • 2.3. Pavel Zeman – Novinky v právních předpisech pro školy a školky PROBĚHLO
 • 17.3. Zuzana Pavelová – Lateralita v životě dítěte a její vliv na školní úspěšnost ZRUŠENO, náhradní termín: 20.10.2020
 • 17.3. Michal Dubec – workshop „Karle nevyrušuj“ ZRUŠENO, náhradní termín: 1.2.2021
 • 25.3. Dana Svobodová – Žák s potřebou podpůrných opatření – podpůrná opatření 1. stupně ZRUŠENO, náhradní termín: 11.9.2020
 • 25.3. Divadelní centrum Zlín – Dvojjazyčné divadelní představení v Havlíčkově Brodě ZRUŠENO, náhradní termín: 3.11.2020
 • 31.3. Marie Kupčáková – Inspirace do hodin geometrie ZRUŠENO, náhradní termín: 27.10.2020

DUBEN

 • 7.4. Nina Rutová – Čtenářské dílny ZRUŠENO, náhradní termín: 23.9.2020
 • 20.4. Petr Jíša a David Schicker (Feuerstein) – Jak naučit žáky myslet! ZRUŠENO, náhradní termín: 1.12.2020
 • 21.4. Iva Pasková – Nepodceňuj dětské kreslení  aneb Dětský obraz jako zrcadlo dětského prožívání ZRUŠENO, náhradní termín: JARO 2021
 • 29.4. Lenka Bínová – Psychomotorický vývoj dítěte ve 2 letech ZRUŠENO, náhradní termín: 2.3.2021

KVĚTEN

 • 5.5. Dana Svobodová – Didaktické hry pro MŠ, ZŠ a zájmové vzdělávání ZRUŠENO, náhradní termín: 11.3.2021
 • 25.5. Jiří Halda – Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy PROBĚHLO

Vzdělávací akce – podzim 2019

 • Chaloupky Horní Krupá – Polytechnické vzdělávání PROBĚHLO
 • Svatava Vyhlídalová – seminář pro rodiče na téma „Přetížení dětí mnoha kroužky“ PROBĚHLO
 • Workshop řemeslných dovedností – ŘÍJEN  – LISTOPAD (kariérové poradenství žáků ZŠ)
 • Nina Rutová – seminář „Ochutnávka metod kritického myšlení“ PROBĚHLO
 • Svatava Vyhlídalová – Děti s poruchou autistického spektra a Aspergerovým syndromem PROBĚHLO
 • Ester Stará – autorské člení se spisovatelkou PROBĚHLO
 • Pavla Koucká – seminář pro rodiče na téma „Rodič není sluha“ PROBĚHLO
 • Iva Svobodová – Chemické pokusy pro malé děti PROBĚHLO
 • Exkurze Brno (ZŠ Staňkova) + Hustopeče (ZŠ praktická) PROBĚHLO
 • Michal Žmolík – Prevence syndromu vyhoření PROBĚHLO
 • Bedřich Musil – Mediální gramotnost pro pedagogy PROBĚHLO
 • Zuzana Pavelcová – seminář pro rodiče na téma „Děti online“PROBĚHLO
 • Jiří Hruška – Zavádění enviromentální výchovy do výuky PROBĚHLO
 • Michal Žmolík – Work-life balance PROBĚHLO
 • Karel Opravil – Komunikace pro vedoucí pracovníky PROBĚHLO
 • Karel Opravil – Práce s časem a psychohygiena učitele PROBĚHLO
 • Kateřina Sluková – Seminář pro ZUŠ (Cesta správného nastavení hlasu) PROBĚHLO
 • Úžasné divadlo fyziky – „Jednou provždy nehoří“ PROBĚHLO
 • Přednáška s herci z Horáckého  divadla – téma: Rétorika PROBĚHLO

Vzdělávací akce na školní rok 2018/2019

 • Mikulášský den (rozvoj polytechnických dovedností)
 • Veletrh mezinárodních příležitostí pro žáky ZŠ a středních škol (kariérové poradenství)
 • Semináře pro seznámení se s Hejného metodou výuky matematiky (matematická gramotnost – pedagogové MŠ, 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ)
 • Exkurze do MŠ a SPC v Jihlavě
 • Aktivní obrana proti útočníkovi
 • Autorské čtení Zuzany Pospíšilové
 • Exkurze do SCIO školy v Jihlavě
 • Exkurze do Waldorfské školy v Pardubicích
 • Čistá řeka Sázava na Vysočině 2019
 • Výtvarná soutěž s vernisáží