VZDĚLÁVACÍ AKCE

Vzdělávací akce na školní rok 2019/2020:

 • Chaloupky Horní Krupá – Polytechnické vzdělávání PROBĚHLO
 • Svatava Vyhlídalová – seminář pro rodiče na téma „Přetížení dětí mnoha kroužky“ PROBĚHLO
 • Workshop řemeslných dovedností – ŘÍJEN  – LISTOPAD (kariérové poradenství žáků ZŠ)
 • Nina Rutová – seminář „Ochutnávka metod kritického myšlení“ PROBĚHLO
 • Svatava Vyhlídalová – Děti s poruchou autistického spektra a Aspergerovým syndromem PROBĚHLO
 • Ester Stará – autorské člení se spisovatelkou PROBĚHLO
 • Pavla Koucká – seminář pro rodiče na téma „Rodič není sluha“ PROBĚHLO
 • Iva Svobodová – Chemické pokusy pro malé děti PROBĚHLO
 • Exkurze Brno (ZŠ Staňkova) + Hustopeče (ZŠ praktická) PROBĚHLO
 • Michal Žmolík – Prevence syndromu vyhoření
 • Bedřich Musil – Mediální gramotnost pro pedagogy
 • Zuzana Pavelcová – seminář pro rodiče na téma „Děti online“
 • Michal Žmolík – Work-life balance
 • Karel Opravil – Komunikace pro vedoucí pracovníky a práce s časem
 • Karel Opravil – Psychohygiena učitele
 • Kateřina Sluková – seminář pro ZUŠ (Cesta správného nastavení hlasu)
 • Petra Schwarzová – Specifika práce s nadanými žáky
 • Úžasné divadlo fyziky – „Jednou provždy nehoří“
 • Divadelní centrum Zlín – Dvojjazyčné divadelní představení
 • Malá technická univerzita – Polytechnické vzdělávání
 • Miroslav Hubatka – Krizový management
 • Michal Dubec – workshop „Karle nevyrušuj“
 • Dana Svobodová – Žák s potřebou podpůrných opatření
 • Petr Jíša a David Schicker (Feuerstein) – Jak naučit žáky myslet!
 • Lenka Bínová – Psychomotorický vývoj dítěte ve 2 letech
 • Dana Svobodová – Didaktické hry pro MŠ, ZŠ a zájmové vzdělávání
 • Jiří Halda – Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy

Vzdělávací akce na školní rok 2018/2019

 • Mikulášský den (rozvoj polytechnických dovedností)
 • Veletrh mezinárodních příležitostí pro žáky ZŠ a středních škol (kariérové poradenství)
 • Semináře pro seznámení se s Hejného metodou výuky matematiky (matematická gramotnost – pedagogové MŠ, 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ)
 • Exkurze do MŠ a SPC v Jihlavě
 • Aktivní obrana proti útočníkovi
 • Autorské čtení Zuzany Pospíšilové
 • Exkurze do SCIO školy v Jihlavě
 • Exkurze do Waldorfské školy v Pardubicích
 • Čistá řeka Sázava na Vysočině 2019
 • Výtvarná soutěž s vernisáží