MAP IV – ORP Světlá nad Sázavou

 

MAP IV – ORP Světlá nad Sázavou (CZ.02.02.XX/00/23_017/0008348)

Projekt je zaměřen na spolupráci partnerů v území, stanovuje priority a cíle vzdělávání v území na základě místních potřeb. Zahrnuje předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání.
Hlavním přínosem je budování a rozvoj nastavené komunikace podporující vzdělávání v území. Již vzniklá partnerství a spolupráce pomáhají zkvalitňovat vzdělávání v mateřských a základních školách a k rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Partnerem projektu je město Světlá nad Sázavou.

Realizace projektu: 1. 1. 2024 – 31.12.2025

Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP

Publicita projektu

 

V rámci projektu jsou realizovány tyto povinné aktivity:

  1.  Řízení projektu
  2.  Vnitřní hodnocení projektu
  3.  Rozvoj a aktualizace MAP
  4.  Implementace akčních plánů

V rámci projektu fungují  3 pracovní skupiny:

  • pracovní skupina pro financování
  • pracovní skupina pro rovné příležitosti
  • pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí

SEZNAM ZAPOJENÝCH ŠKOL

DOKUMENTY

PRACOVNÍ SKUPINY