1.Výzva MAS Královská stezka – OPZ – Sociální služby I.

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Zápis z jednání Výběrové komise MAS

Zápis

Zápis z jednání Programového výboru

Zápis

Prezentace ze semináře pro žadatele

Prezentace

Pozvánka na seminář pro žadatele

Pozvánka

Text_výzvy_MAS_Královská_stezka_OPZ_Sociální_služby_I.pdf 

Informujeme, že byla provedena aktualizace pravidel platná od 1.5.2017. Ujistěte se, zda pracujete s aktuální verzí!

Příloha_1_Informace_o_způsobu_hodnocení_a_výběru_projektu.pdf

Příloha_2_Etický_kodex.pdf 

Příloha_3_Podpora_sociálních_služeb_na_území_MAS_z_OPZ_Vyrovnávací_platba.pdf

Příloha_4_Údaje_o_sociální_službě.xlsx

Příloha_5_Přehled_čerpání_vyrovnávací_platby_na_sociální_službu.xlsx

Příloha_6_Pomůcka_k_vyplnění_přílohy_4. pdf

Příloha_7_Principy_komunitní_práce_a_vodítka_pro_předkládání_projektů_komunitní_práce.pdf 

Příloha_8_Popis_podporovaných_aktivit.pdf

Datum vyhlášení výzvy MAS

22. 3. 2017

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

22. 3. 2017, 8:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

19. 5. 2017, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

24 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 5. 2020


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit