6.výzva MAS KRÁLOVSKÁ STEZKA - IROP - ZÁZEMÍ PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis z jednání Programového výboru

Zápis z jednání Výběrové komise

Seznam doporučených/nedoporučených

Seznam

Zasedání Programového výboru

Pozvánka na Výběrovou komisi

Seznam přijatých žádostí

Seznam

Text výzvy

Příloha č. 1 - Kritéria pro věcné hodnocení Zázemí pro vzdělávání

Příloha č. 2 - Kritéria pro hodnocení FN a P výzvy Zázemí pro vzdělávání

Příloha č. 3 - Osnova Studie proveditelnosti pro aktivitu Infrastruktura předškolního vzdělávání

Příloha č. 4 - Osnova Studie proveditelnosti pro aktivitu Infrastruktura základních škol

Příloha č. 5 - Osnova Studie proveditelnosti pro aktivitu Infrastruktura zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Odkaz na aktuální Obecná pravidla a Specifická pravidla výzvy č. 68 IROP

http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-68-Zvysovani-kvality-a-dostupnosti-Infrast

Webové stránky MS2014+

https://mseu.mssf.cz/

Finanční alokace na výzvu - 18 996 800 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %, Státní rozpočet - 0 %

Typy podporovaných projektů:

Aktivita Památky
Obnova památek
Restaurování části památek a mobiliářů
Odstraňování přístupových bariér
Zvýšení ochrany památky a jejího zabezpečení
Rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování nových expozic a depozitářů
Digitalizace památek a mobiliářů
Obnova parků a zahrad u souboru památek
Modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí

Aktivita Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Aktivita Infrastruktura základních škol

Aktivita Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Další podmínky a specifikace ve výzvě (viz výše).

Pozvánka na seminář pro žadatele

Pozvánka

Edukační video MMR k vyplnění žádosti v systému MS2014+

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Elektronicka-zadost/Edukacni-videa

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 14.9.2018 od 00:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 14.9.2018 od 00:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 11.11.2018 ve 12:00 hodin 

Datum zahájení realizace projektu: Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního právního úkonu týkajícího se aktivit projektu, na které jsou vynaloženy způsobilé výdaje. Datum zahájení realizace projektu může být stanoveno nejdříve na 1. 1. 2014, a to i v případě, že první právní úkon byl učiněn před tímto datem.

Datum ukončení realizace projektu: 30.10.2020 (Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS2014+)

Interní postupy MAS

Interní postupy_MAS_KS_2018.pdf

Kontrolní listy

Kontrolní list FN a P

Kontrolní list věcné hodnocení

Jednací řády

Jednací řád Výběrové komise

Jednací řád Programového výboru


Webové stránky Stezky poznání

EU


          
Web vytvořila společnost DYNWEB  |  Běží na systému TrilobitBěží na CMS Trilobit