PRV – 1. výzva

UZAVŘENÁ VÝZVA

První výzva MAS PRV byla pro příjem žádostí o podporu otevřena v termínu  8. 3. – 22. 3. 2017. Žadatelé mohli podávat své projekty do dvou Fichí – Zemědělství a Podpora podnikání a cestovní ruch.

Termín vyhlášení výzvy

13. 2. 2017

Název SCLLD

„Zapomenutý kraj”

Termín příjmu žádostí

Od 8. 3. 2017 do 22. 3. 2017 do 15 hodin v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termín registrace na RO SZIF

31. 5. 2017

Místo podání žádostí

Kancelář MAS, 1. patro MÚ, Žižkovo náměstí 66, Habry 58281

Územní vymezení

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Dokumentace k výzvě

1. Výzva MAS 2017 PRV

Fiche 1 Podnikání a cestovní ruch

Fiche 2 Zemědělství

Pro zobrazení Fichí je třeba jejich stažení do PC.

Interní postupy pro podání, hodnocení a výběr projektů Programu rozvoje venkova

Etický kodex

Pravidla 19.2.1 -_Pravidla pro žadatele

Příloha č._1 Výzvy MAS – Vazba na venkovskou turistiku

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie (dle Přílohy č. 5 Pravidel 19.2.1)

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání žádosti o dotaci přes Portál Farmáře

Metodika pro výpočet finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví

Dokumenty k výběrovému/zadávacímu řízení

Postup pro doložení dokumentů k VŘ/ZŘ a aktualizace formuláře Žádosti o dotaci

Seznam dokumentace z VŘ/ZŘ pro zadávání zakázek PRV mimo režim zákona

Příručka pro zadávání veřejných zakázek

Příručka pro zadávání veřejných zakázek – aktualizace červenec 2017

Dokumenty k hlášení o změnách

Podrobný postup k hlášení o změnách

Dokumenty k podání Žádosti o platbu

Podrobný postup k podání Žádosti o platbu

Postup k doplnění Žádosti o platbu

Dokumenty k publicitě

Aktualizovaná příručka pro publicitu

Zápisy z jednání výběrových orgánu MAS

Zápis z jednání Výběrové komise

Zápis z jednání Programového výboru

Seznam přijatých Žádostí o dotaci na MAS

Seznam vybraných Žádostí o dotaci

Pozvánka na zasedání Programového výboru

Pozvánka na zasedání Výběrové komise

Semináře pro žadatele

Pozvánka seminář k 1. výzvě MAS 20. 2 2017

Pozvánka seminář k 1. výzvě MAS 6. 3 2017

Prezentace ze semináře – školení 1. výzvy na Fiche 1 a 2